phòng đào tạo đại học bách khoa hà nội

Phòng Đào tạo (tên tiếng Anh: Academic Affair Office)

Bạn đang xem: phòng đào tạo đại học bách khoa hà nội

I. Văn phòng:

 • Chương trình đại học:

+ Địa chỉ: C1-201, C1-202:

Bạn đang đọc: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – Phòng Đào tạo Đại học

+ Điện thoại: 024 38692008
Chi tiết công việc và hướng dẫn liên hệ xem TẠI ĐÂY
 

 • Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ

+ Địa chỉ : C1-315, C1-316, C1-201 ( tiến sỹ ) + Điện thoại : Tổng đài 024 38692115 và 024 38692104 ( Tiến sĩ ).

Chi tiết công việc và số điện thoại tương ứng xem TẠI ĐÂY

E-Mail : [email protected]

II.  Sứ mạng:

Quản lý và cung ứng những dịch vụ tương hỗ, giúp những đơn vị chức năng trình độ kiến thiết xây dựng và tiến hành hiệu suất cao những chương trình đào tạo, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho giảng viên, sinh viên nâng cao chất lượng và hiệu suất cao dạy và học.

III. Mục tiêu:

 1. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ;
 2. Cải thiện tân tiến học tập của sinh viên, tăng tỉ lệ tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn ;
 3. Nâng cao hiệu suất cao tổ chức triển khai đào tạo, tăng nguồn thu học phí và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đào tạo ;
 4. Tăng cường kết nối đào tạo với nghiên cứu và điều tra và thay đổi phát minh sáng tạo ;
 5. Nâng cao chất lượng Giao hàng, tương hỗ cán bộ, sinh viên và cha mẹ ;
 6. Tăng cường hội nhập, quốc tế hóa những chương trình đào tạo.

IV. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, hướng dẫn và giám sát triển khai quy định đào tạo, pháp luật tổ chức triển khai và quản trị đào tạo nhằm mục đích bảo vệ mạng lưới hệ thống đào tạo quản lý và vận hành hiệu suất cao và tuân thủ ngặt nghèo lao lý của pháp lý ;
 2. Quản lý và hướng dẫn quy hoạch, tăng trưởng ngành và chương trình đào tạo phân phối nhu yếu của xã hội theo kế hoạch tăng trưởng Trường và tiếp cận những chuẩn mực quốc tế ;
 3. Lập và quản trị kế hoạch đào tạo hệ chính quy, tối ưu hóa sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trong công tác làm việc đào tạo ; quản trị và tương hỗ sinh viên ĐK học tập, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho sinh viên triển khai chương trình đào tạo ;
 4. Thúc đẩy thay đổi giải pháp và công nghệ tiên tiến giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao quy trình dạy và học theo hướng lấy người học làm TT và tận dụng những văn minh công nghệ tiên tiến mới nhất ;
 5. Quản lý cơ sở tài liệu và quy trình học tập của sinh viên hệ chính quy, quản trị cấp phép văn bằng, chứng từ ;
 6. Quản lý tài liệu học phí và tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc thu học phí đào tạo hệ chính quy ;
 7. Tổ chức triển khai những quá trình bảo vệ chất lượng đào tạo, lấy quan điểm nhìn nhận và phản hồi của người học về chất lượng dạy và học ;
 8. Hỗ trợ những đơn vị chức năng kiến thiết xây dựng và tiến hành những dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo hệ chính quy ;
 9. Hỗ trợ những đơn vị chức năng quy hoạch, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng những nguồn lực, những điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng đào tạo ;
 10. Thực hiện những trách nhiệm khác do Hiệu trưởng giao.

V. Nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

 

Xem thêm: Cảnh giác chiêu lừa môi giới để có “việc nhẹ, lương cao”

Nguyễn Đắc Trung

Trưởng phòng C1-203 / ( 024 ) 38692117 [email protected]

Phụ trách chung và chủ trì những mảng việc làm : Quản lý nhân sự ; thiết kế xây dựng kế hoạch đào tạo, những đề án tăng trưởng đào tạo ; dự thảo văn bản quản trị, lao lý, quy định ; quản trị văn bằng chứng từ ; bảo vệ chất lượng đào tạo ; kinh tế tài chính.

Nguyễn Vũ Thắng

Phó Trưởng phòng C1-202B / ( 024 ) 38682371 [email protected]

– Xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập chung ; lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu và tổ chức triển khai ĐK học tập cho đào tạo ĐH. – Trực tiếp điều hành quản lý hoạt động giải trí của Văn phòng chương trình đào tạo quốc tế. – Hỗ trợ, giám sát những chương trình ELITECH, những chương trình giảng dạy bằng tiếng quốc tế và đào tạo ngoại ngữ. – Quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị dạy học phòng học chung toàn trường.

Nguyễn Xuân Tùng

Phó Trưởng phòng C1-201 / ( 024 ) 38682305 [email protected]

– Phụ trách tổng hợp, phân loại, giải quyết và xử lý tác dụng học tập và công nhận tốt nghiệp ĐH. – Tổ chức thực thi những đề án tăng trưởng chương trình, giáo trình ; thay đổi giải pháp giảng dạy. – Quản lý, bảo dưỡng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống thông tin quản trị đào tạo. – Tổng hợp tài liệu về đào tạo, học phí và khối lượng giảng dạy.

PGS.TS. Dương Ngọc Khánh

Phó trưởng phòng C1-313 [email protected]

– Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức triển khai ĐK học tập cho đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ. – Phụ trách tổng hợp, phân loại, giải quyết và xử lý tác dụng học tập và công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sỹ.

– Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình đào tạo liên kết quốc tế trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Xem thêm: Cảnh giác chiêu lừa môi giới để có “việc nhẹ, lương cao”

– Chủ trì công tác làm việc thống kế tàng trữ tài liệu trình độ nhiệm vụ đào tạo.

Source: https://renewableenergy.org.vn
Category: Việc Làm

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài