phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 1,116

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha trộn Cu theo đòi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch hạn chế nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Giả sử mang đến 7,28 gam bột Fe nhập 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Lúc phản xạ kết thúc đẩy, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 3:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Lúc phản xạ kết thúc đẩy, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. hạn chế 0,1 gam.

D. không bao giờ thay đổi.

Câu 5:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện nguyên vật liệu phát triển nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa Trắng.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa Trắng xuất hiện nay.

D. kết tủa Trắng, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK