polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Hóa 12 chương 4 – Polime – Bài 4.3
Hóa 12 chương 4 – Polime – Bài 4.3

Bạn đang xem: polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Polime nào là tại đây được pha chế tự phản xạ trùng ngưng

A. Poli (etylen terephatalat)

B. Poli (metyl metacrylat)

C. Poli stiren

D. Poli acrilo nitrin

Đáp án A

A. Poli (etylen terephatalat) được pha chế tự phản xạ trùng dừng thân thuộc etylenglicol và axit terephatalat

Phát biểu nào là tại đây sai

Nhựa phenol-fomanđehit được pha chế bằng phương pháp đun rét phenol với dung dịch

Tơ capron nằm trong loại

Theo xuất xứ, loại tơ nằm trong loại với len là

Tơ capron (nilon-6) được trùng khớp từ

Nhóm những vật tư được sản xuất kể từ polime trùng dừng là

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

Cao su sinh sống (hay cao su đặc thô) là

Capron nằm trong loại

Polistiren là thành phầm của phản xạ trùng khớp monome nào là sau đây

Tơ poliamit thông thường bền bên dưới ứng dụng của axit và kiềm là do

Trong số những loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào là nằm trong loại tơ tự tạo ?

Loại tơ nào là sau đấy là tơ nhân tạo?

Tơ nilon-6,6 với công thức là:

Sơ đồ vật pha chế PVC vô công nghiệp lúc này là

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là những hóa học cơ học mạch hở. Trong phân tử hóa học F chứa chấp mặt khác những group -OH, -COO- và -COOH. Cho những gửi hóa sau:

(1) E + NaOH X + Y

(2) F + NaOH X + H2O

(3) X + HCl Z + NaCl

Biết X, Y, Z là những hợp ý hóa học cơ học. Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất X với số nguyên vẹn tử oxi ngay số nguyên vẹn tử hiđro.

(b) Phân tử hóa học E chứa chấp mặt khác group -OH và group -COOH.

(c) Trong công nghiệp, hóa học Y được pha chế thẳng kể từ etilen.

(d) Nhiệt phỏng sôi của hóa học Y nhỏ rộng lớn sức nóng phỏng sôi của ancol etylic.

(e) 1 mol hóa học z ứng dụng với Na dư nhận được tối nhiều 1 mol khí H2.

Số tuyên bố chính là

Cho sơ đồ vật những phản xạ sau:

(1) NaAlO2 + CO2 + H2O X + NaHCO3;

(2) X + Y AlCl3 + H2O

(3) NaHCO3 + Y Z + H2O + CO2.

Các hóa học X, Z vừa lòng sơ đồ vật bên trên thứu tự là

Dung dịch X bao gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp X với năng lượng điện cực kỳ trơ, màng ngăn xốp, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 0,5A, hiệu suất năng lượng điện phân là 100%. Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân và lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot theo dõi thời hạn năng lượng điện phân được mang lại ở trên bảng sau:

Xem thêm: chiến dịch điện biên phủ được chia làm mấy đợt

Thời gian trá năng lượng điện phân (giây)

t

t + 17370

3t

Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân (mol)

a

a + 0,075

4,5a

Lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot (mol)

0,06

0,075

0,075

Số mol NaCl vô X là

Hỗn hợp ý E bao gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no nhiều chức Y và hóa học Z là thành phầm của phản xạ este hóa thân thuộc X với Y. Trong E, số mol của X to hơn số mol của Y. Tiến hành những thực nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản úng với hỗn hợp NaHCO3 dư nhận được 3,36 lít khí CO2.

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vô hỗn hợp NaOH dư, đun rét thì với 0,65 mol NaOH phản xạ và nhận được 32,2 gam ancol Y.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,5 mol E tự O2 dư nhận được 3,65 mol CO2 và 2,85 mol H2O.

Biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm lượng củaZ vô E là

Hỗn hợp ý E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E vào phía trong bình kín chứa chấp 0,05 mol khí O2 nhận được hóa học rắn X (chỉ bao gồm Fe và những oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan không còn X vô hỗn hợp HCl mật độ 7,3% nhận được 6,72 lít khí H2 và hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối hạt. Cho tiếp hỗn hợp AgNO3 dư vô Y nhận được 244,1 gam kết tủa bao gồm Ag và AgCl. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Nồng phỏng tỷ lệ của FeCl2 vô Y sớm nhất vói độ quý hiếm nào là sau đây?

Bình “ga” loại 12 cân nặng dùng vô hộ mái ấm gia đình Y với chứa chấp 12 kilogam khí hóa lỏng (LPG) bao gồm propan và butan với tỉ lệ thành phần mol ứng là 2 : 3. Khi được nhóm cháy trọn vẹn, 1 mol propan lan đi ra lượng sức nóng là 2220 kJ và 1 mol butan lan đi ra lượng sức nóng là 2850 kJ. Trung bình, lượng sức nóng hấp phụ kể từ nhóm khí “ga” của hộ mái ấm gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất dùng sức nóng là 67,3%. Sau từng nào ngày hộ mái ấm gia đình Y dùng không còn bình ga trên?

Chất mập X bao gồm những triglixerit. Phần trăm lượng của cacbon và hiđro vô X thứu tự là 77,25% và 11,75%. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X tự hỗn hợp KOH dư, đun rét nhận được a gam muối hạt. Mặt không giống, cứ 0,1m gam X phản xạ tối nhiều với 5,12 gam Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

Một loại phân NPK có tính đủ chất được ghi bên trên vỏ hộp như ở hình mặt mũi.

Để hỗ trợ 17,2 kilogam nitơ, 3,5 kilogam photpho và 8,3 kilogam kali cho 1 thửa ruộng, người tớ dùng mặt khác x kilogam phân NPK (ở trên), nó kilogam đạm urê (độ đủ chất là 46%) và z kilogam phân kali (độ đủ chất là 60%). Tổng độ quý hiếm (x + nó + z) là

Thực hiện tại những thực nghiệm sau:

(a) Cho sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp CuSO4.

(b) Cho sắt kẽm kim loại Al vô hỗn hợp KOH dư.

(c) Cho hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp HCl.

(d) Cho NH4Cl vô hỗn hợp Ba(OH)2 đun rét.

(e) Cho hỗn hợp H2SO4 vô hỗn hợp Ba(HCO3)2.

Sau Khi những phản xạ kết đôn đốc, số thực nghiệm vừa phải nhận được kết tủa vừa phải nhận được hóa học khí là

Cho những tuyên bố sau:

(a) lsoamyl axetat với hương thơm thơm phức của chuối chín.

(b) Lưu hóa cao su đặc buna nhận được cao su đặc buna-S.

(c) Đun rét mỡ heo với hỗn hợp NaOH quánh, nhận được xà chống.

(d) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp I2 vô lát tách của củ khoai y sĩ xuất hiện tại màu xanh da trời tím.

(e) Nhỏ hỗn hợp Gly-Val vô ống thử chứa chấp Cu(OH)2 xuất hiện tại hợp ý hóa học màu sắc tím.

Số tuyên bố chính là

Bạn đang được coi bài xích viết: Polime nào là tại đây được pha chế tự phản xạ trùng ngưng…. tin tức tự C2 Lập Lễ HP tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: châu mỹ nằm ở bán cầu nào