quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Câu hỏi:

01/12/2022 10,712

Bạn đang xem: quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

B. Cuba.

C. Liên Xô.

Đáp án chủ yếu xác

D. Ai Cập.

Đáp án đích là: C

Năm 1961, Liên Xô phóng tàu thiên hà đem ngôi nhà du hành thiên hà I. Ga-ga-rin cất cánh vòng xung quanh Trái Đất, khai mạc kỉ vẹn toàn đoạt được vũ trị của loại người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này tại đây phản ánh đích đặc điểm dân công ty của Cách mạng mon Tám năm 1945 Việt Nam?

Câu 2:

Cách mạng mon Tám năm 1945 ở nước Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều

Câu 3:

Từ sau Chiến giành giật rét cho tới năm 2000, nhằm xây đắp sức khỏe thực sự, đa số những vương quốc đều triệu tập vạc triển

Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đang được ra quyết định yếu tố này sau đây?

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

Câu 5:

Trong trong thời gian 70 của thế kỉ XX, vương quốc này sau đó là một trong các tía trung tâm kinh tế tài chính - tài chủ yếu của thế giới?

Câu 6:

Ở nước Việt Nam, từ trên đầu thế kỉ XX cho tới năm 1925, kháng đế quốc là trọng trách hầu hết của trào lưu dân tộc bản địa dân công ty vì thế một trong mỗi lí tự này sau đây?.

Câu 7:

Trong trận đánh giành giật xâm lăng nước Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), plan Đờ Lát rung rinh Tatxinhi sở hữu điểm khác lạ này tại đây đối với plan Rơve?

Câu 8:

Trong trong thời gian trăng tròn của thế kỉ XX, những người dân nước Việt Nam yêu thương nước tiêu thụ công ty nghĩa Mác - Lênin vì thế một trong mỗi lí tự này sau đây?

Câu 9:

Trong trong thời gian 1951 - 1953, trào lưu này tại đây ra mắt ở Việt Nam?

Câu 10:

Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội này tại đây cùng theo với Phan Châu Trinh banh cuộc chuyển động cách tân ở Việt Nam?

Câu 11:

Nội dung này tại đây phản ánh đích một trong mỗi trở thành trái khoáy của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Câu 12:

Trong quy trình tiến độ 1939 - 1945, sự khiếu nại lịch sử dân tộc toàn cầu này tại đây sở hữu tác động cho tới cách mệnh Việt Nam?

Câu 13:

Nội dung này sau đó là một trong mỗi vẹn toàn nhân dẫn tới việc xuất hiện tại của những tổ chức triển khai nằm trong sản ở nước Việt Nam nhập năm 1929?

Câu 14:

Ở Nam Phi, bạn dạng Hiến pháp mon 11-1993 đang được đầu tiên xóa sổ chế độ

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm