sách giáo khoa tiếng việt lớp 4

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 :

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng việt lớp 4

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

 • Tuần 1. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
  • Luyện kể từ và câu: Cấu tạo nên của tiếng
  • Kể chuyện: Sự tích hồ nước Ba Bể
  • Tập đọc: Mẹ ốm
  • Tập thực hiện văn: Thế nào là là kể chuyện
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về kết cấu của tiếng
  • Tập thực hiện văn: Nhân vật nhập truyện
 • Tuần 2. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu ớt (tiếp theo)
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Mười năm cõng chúng ta cút học
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ Nhân hậu – đoàn kết
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 2
  • Tập đọc: Truyện cổ nước mình
  • Tập thực hiện văn: Kể lại hành vi của nhân vật
  • Luyện kể từ và câu: Dấu nhị chấm
  • Tập thực hiện văn: Tả nước ngoài hình của anh hùng nhập bài bác văn kể chuyện
 • Tuần 3. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Thư thăm hỏi bạn
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Cháu nghe mẩu chuyện của bà
  • Luyện kể từ và câu: Từ đơn và kể từ phức
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 3
  • Tập đọc: Người ăn xin
  • Tập thực hiện văn: Kể lại tiếng thưa, ý nghĩ về của nhân vật
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu – Đoàn kết
  • Tập thực hiện văn: Viết thư

MĂNG MỌC THẲNG

 • Tuần 4. Măng nẩy thẳng
  • Tập đọc: Một người chủ yếu trực
  • Chính miêu tả (Nghe – Viết): Truyện cổ tích nước mình
  • Luyện kể từ và câu: Từ ghép và kể từ láy
  • Kể chuyện: Một thi sĩ chân chính
  • Tập đọc: Tre Việt Nam
  • Tập thực hiện văn: Cốt truyện
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về kể từ ghép và kể từ láy
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết cốt truyện
 • Tuần 5. Măng nẩy thẳng
  • Tập đọc: Những phân tử thóc giống
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Những phân tử thóc giống
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 5 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 5
  • Tập đọc: Gà Trống và Cáo
  • Tập thực hiện văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
  • Luyện kể từ và câu : Danh từ
  • Luyện tập: Đoạn văn nhập bài bác văn kể chuyện
 • Tuần 6. Măng nẩy thẳng
  • Tập đọc: Nỗi dằn lặt vặt của An- đrây-ca
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Người viết lách truyện thiệt thà
  • Luyện kể từ và câu: Danh kể từ cộng đồng và danh kể từ riêng
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 6
  • Tập đọc: Chị em tôi
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 6 Tiếng Việt 4
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn kể chuyện

TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

 • Tuần 7. Trên song cánh ước mơ
  • Tập đọc: Trung thu độc lập
  • Chính miêu tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
  • Luyện kể từ và câu: Cách viết lách người, thương hiệu địa lí Việt Nam
  • Kể chuyện: Lời ước bên dưới trăng
  • Tập đọc: Tại Vương quốc Tương lai
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn kể chuyện
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện viết lách thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
 • Tuần 8. Trên song cánh ước mơ
  • Tập đọc: Nếu bọn chúng bản thân đem phép tắc lạ
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
  • Luyện kể từ và câu: Cách viết lách thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 8
  • Tập đọc: Đôi giầy phụ vương tao color xanh
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
  • Luyện tập luyện kể từ và câu: Dấu ngoặc kép
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
 • Tuần 9. Trên song cánh ước mơ
  • Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Thợ rèn
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 9
  • Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
  • Luyện kể từ và câu: Động từ
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ kiến với người thân trong gia đình – Tuần 9 Tiếng Việt 4
 • Tuần 10. Ôn tập luyện thân ái học tập kì I – Tiếng Việt 4

CÓ CHÍ THÌ NÊN

 • Tuần 11. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Ông trạng thả diều
  • Chính miêu tả (Nhớ-viết): Nếu bọn chúng bản thân đem phép tắc lạ
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về động từ
  • Kể chuyện: Bàn giấy chân kì diệu
  • Tập đọc: Có chí thì nên
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ kiến với người thân trong gia đình – Tuần 11 Tiếng Việt 4
  • Luyện kể từ và câu: Tính từ
  • Tập thực hiện văn: Mở bài bác nhập bài bác văn kể chuyện
 • Tuần 12. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Người chiến sỹ nhiều nghị lực
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ Ý chí – Nghị lực
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 12
  • Tập đọc: Vẽ trứng
  • Tập thực hiện văn: Kết bài bác nhập bài bác văn kể chuyện
  • Luyện kể từ và câu: Tính kể từ (tiếp theo)
  • Tập thực hiện văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
 • Tuần 13. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Người dò thám đàng lên những vì như thế sao
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Người dò thám đàng lên những vì như thế sao
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí- Nghị lực
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 13
  • Tập đọc: Văn hoặc chữ tốt
  • Luyện kể từ và câu: Câu chất vấn và vệt chấm hỏi
  • Tập thực hiện văn: Ôn tập luyện văn kể chuyện

TIẾNG SÁO DIỀU

Xem thêm: Đánh giá top 3 giày Jordan đang bán chạy nhất thị trường

 • Tuần 14. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Chú khu đất nung
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Chiếc áo búp bê
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về câu hỏi
  • Kể chuyện: Búp bê của ai
  • Tập đọc: Chú đất sét (tiếp theo)
  • Tập là văn: Thế nào là là miêu tả?
  • Luyện kể từ và câu: Dùng thắc mắc nhập mục tiêu khác
  • Tập thực hiện văn: Cấu tạo nên bài bác văn mô tả thiết bị vật
 • Tuần 15. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Cánh diều tuổi hạc thơ
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi hạc thơ
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ đùa – Trò chơi
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 15
  • Tập đọc: Tuổi ngựa
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả thiết bị vật
  • Luyện kể từ và câu: Giữ phép tắc trang nhã lúc để câu hỏi
  • Tập thực hiện văn: Quan sát thiết bị vật
 • Tuần 16. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Kéo co
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Kéo co
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ đùa – Trò chơi
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 16
  • Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá Bống”
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện reviews địa phương
  • Luyện kể từ và câu: Câu kể
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả thiết bị vật
 • Tuần 17. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Rất nhiều mặt mày trăng
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Mùa sầm uất bên trên rẻo cao
  • Luyện kể từ và câu: Câu kể: Ai thực hiện gì
  • Kể chuyện: Một sáng tạo nho nhỏ
  • Tập đọc: Rất nhiều mặt mày trăng (tiếp theo)
  • Tập thực hiện văn: Đoạn văn nhập bài bác văn mô tả thiết bị vật
  • Luyện kể từ và câu: Vị ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn mô tả thiết bị vật
 • Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì I – Tiếng Việt 4

NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

 • Tuần 19. Người tao là hoa đất
  • Tập đọc: Bốn anh tài
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Kim tự động tháp Ai Cập
  • Luyện kể từ và câu: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
  • Kể chuyện: Bác tiến công cá và lão hung thần
  • Tập đọc: Chuyện cổ tích về loại người
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết phanh bài bác nhập bài bác văn mô tả thiết bị vật
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tài năng
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết kết bài bác nhập bài bác văn mô tả thiết bị vật
 • Tuần đôi mươi. Người tao là hoa đất
  • Tập đọc: Bốn tác dụng (tiếp theo)
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Cha đẻ của cái lốp xe pháo đạp
  • Luyện kể từ và câu : Luyện tập luyện về câu kể Ai thực hiện gì?
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 20
  • Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
  • Tập thực hiện văn: Miêu miêu tả dụng cụ (Kiếm tra viết)
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ – Sức khỏe
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện reviews về địa phương
 • Tuần 21. Người tao là hoa đất
  • Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loại người
  • Luyện kể từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 21
  • Tập đọc: Bè xuôi sông La
  • Luyện kể từ và câu: Vị ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
  • Tập thực hiện văn: Cấu tạo nên bài bác văn mô tả cây cối

VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

 • Tuần 22. Vẻ rất đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Sầu riêng
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Sầu riêng
  • Luyện kể từ và câu: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
  • Kể chuyện: Con vịt xấu xa xí
  • Tập đọc: Chợ tết
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện để ý cây cối
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ – Cái đẹp
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối
 • Tuần 23. Vẻ rất đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Hoa học tập trò
  • Chính miêu tả (Nhớ – viết): Chợ Tết
  • Luyện kể từ và câu: Dấu gạch ốp ngang
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
  • Tập đọc: Khúc hát ru những em nhỏ bé rộng lớn bên trên sườn lưng mẹ
  • Tập thực hiện văn:Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ – Cái đẹp
  • Tập thực hiện văn: Đoạn văn nhập bài bác văn mô tả cây cối
 • Tuần 24. Vẻ rất đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống thường ngày an toàn
  • Chính miêu tả (Nghe-viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
  • Luyện kể từ và câu: Câu kể Ai là gì?
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 24
  • Tập đọc: Đoàn thuyền tiến công cá
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn mô tả cây cối
  • Luyện kể từ và câu: Vị ngữ nhập câu kể Ai là gì?
  • Tập thực hiện văn: Tóm tắt tin cậy tức
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Khuất phục thương hiệu cướp biển
  • Luyện kể từ và câu: Chủ ngữ nhập câu kể Ai là gì ?
  • Kể chuyện: Những chú nhỏ bé ko chết

NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

 • Tuần 25. Những người trái ngược cảm
  • Tập đọc: Khuất phục thương hiệu cướp biển
  • Tập đọc: Bài thơ về đái team xe pháo ko kính
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện tóm lược tin cậy tức
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Dũng cảm – Tuần 25 Tiếng Việt 4
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết phanh bài bác nhập bài bác văn mô tả cây cối
 • Tuần 26. Những người trái ngược cảm
  • Tập đọc: Thắng biển
  • Chính miêu tả (Nghe – Viết): Thắng biển
  • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về câu kể Ai là gì?
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 26
  • Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết kết bài bác nhập bài bác văn mô tả cây cối
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Dũng cảm – Tuần 26 Tiếng Việt 4
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả cây cối
 • Tuần 27. Những người trái ngược cảm
  • Tập đọc: Dù sao trái ngược khu đất vẫn quay
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Bài thơ về đái team xe pháo ko kính
  • Luyện kể từ và câu: Câu khiến
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 27
  • Tập đọc: Con sẻ
  • Tập thực hiện văn: Miêu miêu tả cây cối
  • Luyện kể từ và câu: Cách bịa đặt câu khiến
 • Tuần 28. Ôn tập luyện thân ái học tập kì II – Tiếng Việt 4

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

 • Tuần 29. Khám huỷ thế giới
  • Tập đọc: Đường cút Sa Pa
  • Chính miêu tả (Nhớ-viết): Ai vẫn nghĩ về rời khỏi những chữ số 1,2,3,4..?
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 29 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
  • Tập đọc: Trăng ơi… kể từ đâu đến?
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện tóm lược tin cậy tức
  • Luyện kể từ và câu: Giữ phép tắc trang nhã khi giãi bày đòi hỏi, đề nghị
  • Tập thực hiện văn: Cấu tạo nên của bài bác văn mô tả con cái vật
 • Tuần 30. Khám huỷ thế giới
  • Tập đọc: Hơn một ngàn ngày vòng xung quanh trái ngược đất
  • Chính miêu tả (Nhớ-viết): Đường cút Sa Pa
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 30 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 30
  • Tập đọc: Dòng sông đem áo
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện để ý con cái vật
  • Luyện kể từ và câu: Câu cảm
  • Tập thực hiện văn: Điền nhập giấy tờ kể từ in sẵn
 • Tuần 31. Khám huỷ thế giới
  • Tập đọc: Ăng-co Vát
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Nghe tiếng chim nói
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ mang lại câu
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 31
  • Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của con cái vật
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ xứ sở mang lại câu
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn mô tả loài vật – Tuần 31 Tiếng Việt 4

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

 • Tuần 32. Tình yêu thương cuộc sống
  • Tập đọc: Vương quốc vắng vẻ nụ cười
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng vẻ nụ cười
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời hạn mang lại câu
  • Kể chuyện: Khát vọng sống
  • Tập đọc: Ngắm Trăng + Không đề
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết đoạn văn mô tả loài vật – Tuần 32 Tiếng Việt 4
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ vẹn toàn nhân mang lại câu
  • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện kiến thiết phanh bài bác, kết bài bác nhập bài bác văn mô tả con cái vật
 • Tuần 33. Tình yêu thương cuộc sống
  • Tập đọc: Vương quốc vắng vẻ nụ cười cợt (tiếp theo)
  • Chính miêu tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan liêu – Yêu đời
  • Kể chuyện vẫn nghe, vẫn phát âm – Tuần 33
  • Tập đọc: Con chim chiền chiện
  • Tập thực hiện văn: Miêu miêu tả con cái vật
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục tiêu mang lại câu
  • Tập thực hiện văn: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn
 • Tuần 34. Tình yêu thương cuộc sống
  • Tập đọc: Tiếng cười cợt là liều gàn dung dịch bổ
  • Chính miêu tả (Nghe – viết): Nói ngược
  • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan- yêu thương đời
  • Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc – Tuần 34
  • Tập đọc: hốc “Mầm đá”
  • Luyện kể từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại mang lại câu
  • Tập thực hiện văn: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn
 • Tuần 35. Ôn tập luyện cuối học tập kì II – Tiếng Việt 4

Các phân mục văn tìm hiểu thêm lớp 4

 • Kể chuyện – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Tả dụng cụ – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Tả cây xanh – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Tả loại vật – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Tả gia súc nhập vườn thú – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Tả cảnh – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Giới thiệu cảnh quan địa hạt – Tập thực hiện văn lớp 4
 • Viết thư – Tập thực hiện văn lớp 4