soạn bài giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 1

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải SGK Giáo dục quốc phòng 10 Bài 1 (Cánh diều): Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân

Bạn đang xem: soạn bài giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 1

Lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân sách Cánh diều hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Giáo dục quốc phòng 10 Bài 1 từ đó học tốt môn GDQP 10.

Giải bài tập Giáo dục quốc phòng 10 Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân

Khởi động trang 40 GDQP 10Sau một ngày tham quan doanh trại quân đội, bạn An đã viết mở đầu trong nhật ký: “Trải nghiệm hôm nay thật tuyệt vời! Phải ghi lại và chia sẻ những hoạt động trong ngày của các chiến sĩ với các bạn trong lớp để cùng nhau rèn luyện theo nền nếp quân đội” Theo em, An sẽ viết tiếp những gì?

Trả lời:

– Theo em, An sẽ viết tiếp về những hoạt động của các chiến sĩ như các chế độ, các công việc mà các chiến sĩ cần phải làm, viết về sự sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đồ đạc, miêu tả cho các bạn cũng nghe về việc xếp đặt nội vụ, cách gấp chăn màn sao cho vuông vắn, miêu tả về những vườn rau các chiến sĩ chăm sóc,… 

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

I. Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lí bộ đội

1. Chức trách quân nhân

Khám phá trang 40 GDQP 10: Bạn Dũng có ông nội là cự chiến binh. Nhân ngày 22-12, lớp em đến thăm ông. Ông hỏi ở lớp có người thân của cháu nào là quân nhân không. Chúng em trả lời là có anh trai bạn Việt là chiến sĩ Phòng không – Không quân, anh trai bạn Hoa là chiến sĩ Hải quân, mẹ bạn Hùng là bác sĩ quân y. Ông nói cả ông và người thân của các bạn tuy làm những nhiệm vụ khác nhau trong quân đội nhưng đều phải thực hiện theo 10 lời thề và chức trách quân nhân.

Theo em, chức trách quân nhân bao gồm những gì?

Trả lời:

Theo em, chức trách quân nhân gồm:

– Tuyệt đối phục tùng lãnh đạo, chỉ huy, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội.

– Tích cực học tập chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học kĩ thuật và pháp luật để không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực. Rèn luyện thể lực, tác phong chiến đấu và công tác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài và các phương tiện kĩ thuật được trang bị.

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, trung thực, bình đẳng, thương yêu, tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau lúc bình thường cũng như khi chiến đấu.

– Giữ gìn vũ khí, trang bị, tài sản của quân đội, bảo vệ và tiết kiệm của công, không tham ô, lãng phí.

– Tuyệt đối giữ bí mật của Nhà nước và quân đội.

– Đoàn kết, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân, tôn trọng lợi ích chính đáng và phong tục tập quán của nhân dân.

– Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước.

– Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc.

– Chấp hành đúng chính sách đối với tù binh, hàng binh, tích cực tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

2. Chào, xưng hô

Khám phá trang 41 GDQP 10: Em hãy quan sát hình 1.1 và cho biết sự khác nhau trong cách chào, xưng hô của quân nhân trong từng trường hợp.

Em hãy quan sát hình 1.1 và cho biết sự khác nhau trong cách chào, xưng hô

Trả lời:

– Ở trường hợp hình a) quân nhân chào nhau bằng “đồng chí” khi gặp nhau.

– Ở trường hợp hình b) quân nhân cấp dưới chào và gọi cấp trên là “thủ trưởng”.

– Ở trường hợp hình c) trong giờ nghỉ giải lao khi được nhân dân mời uống nước các chiến sĩ xưng hô theo phong tục tập quán là “chị”.

3. Chế độ làm việc và sinh hoạt trong ngày của quân nhân

Khám phá trang 41 GDQP 10: Em hãy quan sát hình 1.2 và hoàn thành bảng 1.1 bằng cách ghi các kí hiệu hoạt động phù hợp.

Em hãy quan sát hình 1.2 và hoàn thành bảng 1.1 bằng cách ghi các kí hiệu hoạt động

Trả lời:

Thứ tự theo thời gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kí hiệu hoạt động M B G C N I H A, E K L D

4. Trang phục quân nhân

Khám phá trang 42 GDQP 10Quân nhân có những trang phục nào?

Trả lời:

– Trang phục quân nhân gồm: 

+ Trang phục dự lễ; 

+ Trang phục thường dùng; 

+ Trang phục dã chiến; 

+ Trang phục nghiệp vụ; 

+ Trang phục công tác.

II. Một số nội dung cơ bản của điều lệnh công an nhân dân

Khám phá trang 43 GDQP 10Bạn Chiến đang học lớp 10, có anh trai tên là quyết trúng tuyển vào một trường cao đẳng cảnh sát nhân dân. Một hôm, anh Quyết đọc qua điện thoại 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam cho Chiến nghe. Anh Quyết còn nói: “Không phải chỉ có 5 lời thề danh dự mà còn nhiều điều nữa trong điều lệnh như 10 điều kỉ luật, chức trách, cách chào, xưng hô,.. của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Anh sẽ kể trong email để em hiểu rõ nhé”. Theo em, nội dung anh Quyết sẽ viết trong email là gì?

Trả lời:

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

– Theo em, anh Quyết sẽ viết 10 điều kỉ luật, chức trách, cách xưng hô, chào hỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an; viết về tư cách của công an cách mệnh, viết về 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Khám phá trang 43 GDQP 10: Em hãy quan sát hình 1.4 và đóng vai cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thực hiện chào, xưng hô với đồng đội, cấp trên và nhân dân.

Trả lời:

HS thực hiện động tác theo các bước đã được GV hướng dẫn

Khám phá trang 44 GDQP 10Trang phục của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân gồm những loại nào?

Trả lời:

– Trang phục công an gồm: 

+ Lễ phục xuân hè; 

+ Lễ phục thu đông; 

+ Trang phục thường dùng xuân hè; 

+ Trang phục thường dùng thu đông; 

+ Trang phục chuyên dùng.

Luyện tập (trang 44)

Luyện tập 1 trang 44 GDQP 10: Em hãy nêu một số điểm giống nhau về chức trách của quân nhân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Trả lời:

Một số điểm giống nhau về chức trách của quân nhân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

– Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; rèn luyện thể lực, tác phong.

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình; giữ gìn bảo quản vũ khí trang bị, tài sản Nhà nước.

– Đoàn kết, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân; tuyệt đối giữ bí mật Nhà nước, kiên quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, nhân dân và Nhà nước.

Luyện tập 2 trang 44 GDQP 10Em hãy viết thư cho một người bạn chia sẻ suy nghĩ của mình đối với quy định về cách chào, xưng hô, trang phục của quân nhân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Trả lời:

Gợi ý:

– Nêu về cách ăn mặc, xưng hô chào hỏi hàng ngày của em và của quân nhân, cán bộ công an.

– Sự giống và khác nhau giữa các cách chào hỏi, xưng hô và trang phục.

– Cách xưng hô, chào hỏi của quân nhân và công an em thấy như thế nào?

Vận dụng (trang 44)

Vận dụng trang 44 GDQP 10Vận dụng quy định về chế độ làm việc, sinh hoạt trong ngày của quân nhân, em hãy xây dựng và trình bày trước lớp thời khóa biểu sinh hoạt, học tập trong ngày của bản thân.

Trả lời:

– Thời khóa biểu sinh hoạt và học tập trong ngày của em:

+ Thức dậy

+ Vệ sinh cá nhân

+ Tập thể dục

+ Ăn sáng

+ Đi học 

+ Ngủ trưa

+ Đi học

+ Chơi thể thao

+ Ăn tối

+ Học và làm bài về nhà

+ Đi ngủ

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải SGK Giáo dục quốc phòng 10 Bài 1 (Cánh diều): Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://renewableenergy.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức