sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

29/07/2019 86,883

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Bạn đang xem: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ống hấp thụ của những người, những phòng ban hấp thụ được chuẩn bị theo dõi loại tự?

A. Miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. Miệng →thực quản lí → bao tử → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. Miệng → ruột non→ thực quản lí → bao tử → đại tràng → hậu môn

D. Miệng → bao tử → ruột non → thực quản lí → đại tràng → hậu môn

Câu 2:

Ở hấp thụ nội bào, đồ ăn được hấp thụ ở đâu?

A. Không bào hấp thụ.

B. Túi hấp thụ.

C. Ống hấp thụ.

D. Không bao hấp thụ tiếp sau đó cho tới túi hấp thụ.

Câu 3:

Trong ống hấp thụ của giun khu đất, những phòng ban hấp thụ được chuẩn bị theo dõi loại tự?

A. Miệng → hầu → thực quản lí → diều → mề → ruột → hậu môn

B. Miệng → hầu→ mề→ thực quản lí → diều → ruột → hậu môn

C. Miệng→ hầu → diều → thực quản lí → mề → ruột→hậu môn

D. Miệng → hầu → thực quản lí → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

Câu 4:

Phương án chú mến đích thị cho những phần tử ống hấp thụ của chim là:

       

A. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản lí ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

B. 1 - mồm ; 2 - thực quản lí ; 3 - diều ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

C. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản lí ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

D. 1 - mồm ; 2 - thực quản lí ; 3 - diều ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

Câu 5:

Hình mặt mũi là quy trình hấp thụ đồ ăn vào bên trong túi hấp thụ của thủy tức. Em hãy chú mến cho những số bên trên hình bằng phương pháp ghép với vần âm tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào bên trên trở nên túi tiết rời khỏi enzim chi phí hóa

d) Thức ăn đang được hấp thụ dở dang tiếp tục kế tiếp được hấp thụ nội bào

e) Túi chi phí hóa

         

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Câu 6:

Hình mặt mũi là ông hấp thụ của giun khu đất và châu chấu. Em hãy xác lập những phần tử ứng tương tự nhau của nhị loại này bằng phương pháp ghép vần âm bên trên ống hấp thụ của châu chấu với số ứng bên trên ống hấp thụ của giun đất

           

           

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f

TÀI LIỆU VIP VIETJACK