sục khí co2 đến dư vào dung dịch naalo2 hiện tượng xảy ra là

You are viewing the article: NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + Na2CO3 – Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 | Bostonenglish.edu.vn at bostonenglish.edu.vn

Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2

Bạn đang xem: sục khí co2 đến dư vào dung dịch naalo2 hiện tượng xảy ra là

NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + Na2CO3 là phương trình phản ứng khi sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 sau phản ứng thấy xuất hiện kết tủa keo trắng. Nội dung chi tiết phương trình sẽ được Bostonenglish giới thiệu tới bạn đọc dưới đây. Hy vọng giúp bạn đọc viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng NaAlO2 tác dụng với CO2. Mời các bạn tham khảo.

naalo2 + co2 + h2o

naalo2 + co2 + h2o

Bạn đang xem: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2

NaAlO2 CO2: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2

 Phương trình phản ứng khi Sục CO2 vào NaAlO2

CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3 + Na2CO3

Điều kiện để phản ứng khí CO2 sục vào NaAlO2

Nhiệt độ thường

Hiện tượng sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2

Khi sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 sau phản ứng thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, phản ứng CO2 không phản ứng tiếp với Al(OH)3 vì oxit axit không phản ứng với bazơ không tan.

Bạn có biết

– Kết tủa Al(OH)3 không bị hòa tan khi CO2 dư, do muối Al2(CO3) không tồn tại.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

NaAlO2 + X(dư) → Al(OH)3 + ….

Chất X là:

A. NH3.

B. CO2.

C. KOH.

D. H2SO4.

   Hướng dẫn giải

   Chọn B.

Giải thích: NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

Ví dụ 2:Sục CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 có hiện tượng gì?

A. Tạo kết tủa keo trắng, kết tủa tan khi CO2 dư.

B. Tạo kết tủa keo trắng, kết tủa không tan khi CO2 dư.

C. Tạo dung dịch trong suốt.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

   Hướng dẫn giải

   Chọn B.

Giải thích: NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

Kết tủa keo trắng là Al(OH)3.

Ví dụ 3: Có gì giống khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2?

A. Đều có khí xuất hiện.

B. Đều có kết tủa xuất hiện.

C. Đều có kết tủa keo trắng xuất hiện.

D. Đều không có hiện tượng gì xảy ra.

   Hướng dẫn giải

   Chọn C.

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp 3

– Kết tủa xuất hiện, không tan trong CO2 dư:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

– Kết tủa xuất hiện rồi tan trong dung dịch HCl dư:

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói NaAlO2 (Natri aluminat) và CO2 (Cacbon dioxit) tạo thành Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2+ Na2SO4 + NH3 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2+ 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất NaAlO2 (Natri aluminat) (sodium aluminate)

Al2O3 + 2NaOH → H2+ 2NaAlO2 2Al + 2H2+ 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 AlCl3 + 3NaOH → 2H2+ 3NaCl + NaAlO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

CO + H2+ PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 2CO + O2 → 2CO2 C + O2 → CO2

Phương trình để tạo ra chất Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (aluminium hydroxide)

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2+ NaHCO3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 H2+ CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 hiện tượng xảy ra là

A. Không có hiện tượng gì.

B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.

C. có kết tủa keo trắng.

D. dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 2. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2

A. Không có hiện tượng gì

B. Dung dịch vẩn đục

C. Dung dịch trong suốt sau bị vẩn đục

D. Dung dịch có màu trong suốt

Câu 3. Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit HCl vừa tác dụng với dung dịch kiềm NaOH?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3.

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3.

C. Al2(SO4)3 và Al2O3.

D. Al(OH)3 và Al2O3.

………………………………

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + Na2CO3 tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

Xem thêm: bài văn tả đồ vật lớp 4

  • NaAlO2 CO2
  • naalo2 + co2 
  • NaAlO2 HCl
  • NaAlO2
  • NaAlO2 HCl + H2O
  • naalo2+h2o+co2=al(oh)3+na2co3
  • NaAlO2 ra Al2O3
  • NaAlO2 NaOH
See more articles in the category: Tiếng anh