take sth into account là gì

Để học tập giờ đồng hồ anh tất cả chúng ta nên vừa vặn học tập kể từ vựng ngữ pháp ngoại giả còn nên học tập một số trong những câu trở thành ngữ giờ đồng hồ anh phổ biến nữa. Bài viết lách ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong dò xét hiểu một câu trở thành ngữ Take into trương mục là gì?

Account là gì?

Bạn đang xem: take sth into account là gì

Account(n) Có nghĩa là :

 • sự tính toán
  • to cast account
   tính toán
 • sự nối tiếp toán; bong sách, nối tiếp toán
  • to keep accounts
   giữ bong sách nối tiếp toán
  • profit and loss account
   mục tính lỗ lãi
 • bản kê khai; phiên bản thanh toán giao dịch chi phí, phiên bản ghi những khoản chi phí nên trả
  • account of expenses
   bản kê khai những khoảng tầm chi tiêu
  • to make out an trương mục of articles
   làm phiên bản kê khai mặt mày hàng
  • to send in an trương mục with the goods
   gửi sản phẩm tất nhiên hoá đơn thanh toán giao dịch tiền

take into account

 • sự thanh toán
  • to render (settle) an account
   thanh toán một số tiền (một khoản nợ)
 • sự trả dần dần, sự trả thực hiện nhiều kỳ
  • to pay a sum on account
   trả dần dần một số trong những tiền
  • sale for the account
   bán trả dần
 • tài khoản, số chi phí gửi
  • to have an trương mục in the bank
   có chi phí gửi ngân hàng
  • account current
   số chi phí hiện nay gửi

 

 • lợi, lợi ích
  • to turn something đồ sộ account
   sử dụng đồ vật gi thực hiện cho tới đảm bảo chất lượng, tận dụng loại gì
  • to find one’s in…
   tìm thấy điều lợi ở…; thừa kế lợi ở…
 • lý vì thế, nguyên vẹn nhân, sự giải thích
  • to give an trương mục of something
   giải mến loại gì
  • on no account
   không vì như thế một nguyên nhân gì
  • on trương mục of
 • báo cáo, bài xích tường thuật; sự trần thuật, sự miêu tả
  • to give an trương mục of something
   thuật lại chuyện gì
  • a detailed trương mục of a football match
   bài trần thuật cụ thể về một trận bóng đá
 • sự reviews, sự để ý, sự lưu tâm
  • to take into account
   để ý cho tới, lưu tâm cho tới, điểm xỉa tới
  • to make little trương mục of
   coi thông thường, ko nói tới, ko điểm xỉa cho tới, reviews thấp
 • tầm cần thiết, giá bán trị
  • of much account
   đáng kể
  • of small account
   không đem gì đáng chú ý lắm

Account(v) đem nghĩa là:

coi, coi như, xem như là, cho tới là

 • to be accounted incocent
  được xem như là vô tộ

Take into trương mục là gì?

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

– Chúng tao dùng  “take into account” với 2 nghĩa là: “Để ý, để ý cho tới, lưu tâm cho tới, suy xét đến…
Dùng Lúc mong muốn bảo rằng hãy suy xét, nhằm ý cho tới việc gì tê liệt khá là cần thiết.

Ví dụ ” Take into account”

– I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
(Tôi kỳ vọng nghề giáo của tôi tiếp tục tính cho tới thực tiễn là tôi bị tức ngay lập tức trước kỳ thi đua Lúc cô ấy lưu lại bài xích báo của tôi.)
– A good architect takes into trương mục the building’s surroundings.
(Một phong cách xây dựng sư xuất sắc tiếp tục tính cho tới môi trường thiên nhiên xung xung quanh tòa căn nhà.)
– The UK’s tax system takes no trương mục of children.
( Hệ thống thuế của Vương quốc Anh ko tài năng khoản của trẻ nhỏ.)
– I think you have đồ sộ take into account that he’s a good deal younger than the rest of us.
( Tôi cho là chúng ta nên tính cho tới việc anh ấy trẻ em rộng lớn thật nhiều đối với phần còn sót lại của Shop chúng tôi.)

Thành ngữ về account

Sau đó là một số trong những trở thành ngữ hoặc dùng đem chứa chấp account:

 • according đồ sộ all accounts
  • theo sự reviews cộng đồng, theo đuổi chủ kiến chung
 • to balance the accounts
  • (xem) balance
 • by all accounts
  • (như) according đồ sộ all accounts
 • to be called (to go) đồ sộ one’s account
  • (xem) go
 • to gọi (bring) đồ sộ account
  • bắt nên report bong sách, bắt nên report từng khoản thu chi; bắt nên phân tích và lý giải (về loại gì…)
 • to cast up accounts
  • (đùa cợt); (thông tục) thổ mửa
 • to cook (doctor) an account
  • giả mạo bong sách (kế toán); bịa đi ra một khoản, kê khai hàng fake một khoản
 • to demand an account
  • đòi report bong sách; bắt nên phân tích và lý giải (việc gì…)
 • to give a good trương mục of oneself
  • gây được giờ đồng hồ đảm bảo chất lượng cho tới mình; (thể dục,thể thao) thắng lợi, đạt được thành phẩm tốt
 • the great account
  • (tôn giáo) ngày tận thế
 • to hand in one’s accounts
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bay nợ đời; chết
 • to hold of much account
  • đánh giá bán cao, coi trọng
 • to rung rinh [one’s] trương mục for (on, with) something
  • mong đợi ở loại gì; kỳ vọng ở loại gì
 • to leave out of account
  • không quan hoài cho tới, ko nhằm ý cho tới, ko điểm xỉa đến
 • on one’s own account
  • vì bản thân, vì như thế quyền lợi của tôi, vì như thế mục tiêu của mình
  • tự bản thân nên gánh lấy từng sự xảy ra
 • on somebody’s account
  • vì ai
 • to settle (square, balance) accounts with somebody
  • thanh toán với ai
  • trả oán ai, thanh toán giao dịch côn trùng oán với ai

Thêm một số trong những ví dụ dùng ” take into trương mục “

– The tốc độ cameras and radar traps are totally indiscriminate, they vì thế not take into trương mục road conditions.
– And when you’re reviewing your life insurance, remember đồ sộ take into trương mục any loans outstanding on your business.
– My great plans for itinerency and lots of writing didn’t take into trương mục a lack of phone jacks in the places I’ve been staying.
– To compute the costs of health and life insurance, actuaries take into trương mục many factors known đồ sộ predict disease and death.
– When reviewing cases, councils will also need đồ sộ take into trương mục any fresh case law judgments from the Appeal Court that may be relevant.
– To vì thế this they must take into trương mục the characteristics of adolescent behaviour.
– He obviously didn’t take into trương mục the advent of the fly-on-the-wall documentary.
– In the UK assessment can take into trương mục how much ready cash you have in savings or investments.
– The loss will also take into trương mục discounts and extra rebates offered đồ sộ lure customers into buying its products.
– The credit committee will take into trương mục the savings record of the borrower and their ability đồ sộ repay on time.
– Under the regulations the arbitrator had đồ sộ take into trương mục the land use for the last 5 years.
– Whenever you come across a foolproof premise, you must take into trương mục the inexhaustible resourcefulness of the world’s fools.
– Second, our sample of clinical anorgasmic women was too small đồ sộ take into trương mục well-known subtypes of female anorgasmia.
– Marshall says she doesn’t take into trương mục the real-world reverberations of her rulings.
– Conversely, cost estimators are based on averages or generalizations that vì thế not take into trương mục the individual management abilities of a farm.
– According đồ sộ him, the original estimate did take into trương mục periodic recessions and depressions in the stock market.
– The figures for the latter, however, did not take into trương mục those who were involved in make-work and re-education programs.
– Rather, it points đồ sộ natural developmental teleologies in children’s lives that child-rearing should take into trương mục.
– Overholser must take into trương mục the number of false positives and false negatives in the data đồ sộ assess the performance of the instrument.
– The environmental documents fail đồ sộ take into trương mục the noise and visual impacts of the toll road on the recreational experience.
– When hiking in the berg it is always important đồ sộ take into trương mục the unpredictability of the weather and come prepared for any eventuality.
– Where I think it relevant, helpful and permissible đồ sộ take into trương mục other material I shall indicate what it is.
– The decision should also take into trương mục a likely traumatising parental experience as in febrile convulsions.
– Presumably the Australian Strategic Policy Institute doesn’t take into trương mục such trifles when determining an organisation’s credibility.
– In effect it is said that she misunderstood his evidence and hence failed đồ sộ take into trương mục a material consideration.
– You have đồ sộ take into trương mục a lot of ancillary factors and mitigating circumstances.
– The next workshop will take into trương mục council’s views and may include some basic physical design models.
– Directors take into trương mục the public’s perception of actors and actresses when casting for films.
– But Mr McQuaid believes we should look at the unadjusted figures which take into trương mục the actual number of people signing on.
– The fact that the mother is the natural parent of all five children is, of course, a significant factor đồ sộ take into trương mục.
– All statistical analyses take into trương mục dietary and demographic factors and tobacco and alcohol habits.
– At the over of the day the High Court had đồ sộ take into trương mục the fact that teachers need a break too.
– These strategies take into trương mục the Shih Tzu’s reluctance đồ sộ soil the spots where he eats and sleeps.
– But these numbers for job increase vì thế not take into trương mục job losses, and so sánh vì thế not give the net effect.
– When I phối off for work this morning, I forgot đồ sộ take into trương mục the strong northerly winds, and took my brolly instead of a waterproof.
– We must take into trương mục the fact that Joan of Arc vehemently rejected marriage.
– In considering a nonpassive defense, the Army needs đồ sộ take into trương mục a number of Federal statutes.
– The Family Court is oriented đồ sộ the long term and must take into trương mục the likely future needs of the child.
– In doing so sánh, it was đồ sộ take into trương mục the applicant’s character, reputation and financial standing.
– Fascinating work on the election for the cartographically inclined can be found here, where the results take into trương mục population levels.
– Apart from the above we must also take into trương mục the non circularity of the Earth’s heliocentric orbit.
– Then take into trương mục that the ngân hàng on the strength of my deposit can give out around four times my deposit.

Bài viết lách bên trên phía trên đang được trình diễn tơi chúng ta va vấp quý thầy cô  câu trở thành ngữ Take into trương mục là gì ? bên cạnh này đó là những câu trở thành ngữ tương quan. Chúng tôi vô cùng mọng có được góp phần chủ kiến kể từ quý người hâm mộ.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p