tần số tương đối của một alen được tính bằng

Câu hỏi:

25/08/2022 4,163

Bạn đang xem: tần số tương đối của một alen được tính bằng

A. Tỉ lệ xác suất những loại hình của alen tê liệt vô quần thể


B. Tỉ lệ xác suất số kí thác tử của alen tê liệt vô quần thể

Đáp án chủ yếu xác

C.  Tỉ lệ phần trằm những loại gen của alen tê liệt vô quần thể


D. Tổng tần số tỉ trọng xác suất những alen của và một gen


Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Đáp án B

Tần số kha khá của một alen được xem vày tỉ trọng xác suất số kí thác tử của alen tê liệt vô quần thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong tình huống những gen phía trên những NST không giống nhau, khung người đem loại gen aaBbCcDd khi rời phân hoàn toàn có thể tạo nên tối số đông loại kí thác tử là

Câu 2:

Cho biết từng gen quy toan một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, những gen links trọn vẹn. Theo lý thuyết, luật lệ lai này tại đây mang lại đời con cái đem loại hình phân li bám theo tỉ trọng 3:1?

Câu 3:

Phép lai một tính trạng mang lại đời con cái phân li loại hình bám theo tỉ trọng 15:1. Tính trạng này DT bám theo quy luật.

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

Câu 4:

Ở đậu thơm phức, tính trạng color hoa bởi 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li song lập nằm trong nhập cuộc quy toan theo phong cách tương tác bổ sung cập nhật. Khi vô loại gen mặt khác xuất hiện cả hai gen trội A và B thì mang lại loại hình hoa đỏ gay thẫm, những loại gen còn sót lại đều mang lại loại hình hoa Trắng. Cho biết quy trình rời phân ra mắt thông thường, luật lệ lai này tại đây mang lại đời con cái đem loại hình phân li bám theo tỉ trọng 9 cây hoa đỏ gay thẫm: 7 cây hoa Trắng

Câu 5:

Trong quy mô cấu tạo operon Lac ở vi trùng E. coli, vùng phát động

Câu 6:

Ở quả cà chua, alen A quy toan trái ngược đỏ gay trội trọn vẹn đối với alen ở a quy toan trái ngược vàng. Cho biết quy trình rời phân ko xẩy ra đột đổi mới. Theo lí thuyết, những luật lệ lai này tại đây mang lại đời con cái đem cả cây trái ngược đỏ gay và cây trái ngược vàng?

Câu 7:

Một quần thể cân đối Hacdi-Vanbec đem 300 thành viên, biết tần số kha khá của alen A=0,3; a= 0,7. Số lượng thành viên đem loại gen Aa là

Câu 8:

Một loại thực vật đem cỗ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được đột biến kể từ loại này còn có cỗ NST là:

Câu 9:

Những dạng đột đổi mới cấu tạo NST ko thực hiện thay cho thay đổi con số và bộ phận gen bên trên một NST là

Câu 10:

Trong tình huống một gen quy toan một tính trạng, gen trội là trội trọn vẹn, những gen phân li song lập, tổng hợp tự tại. Phép lai AaBb × aabb mang lại đời con cái đem sự phân li loại hình bám theo tỉ trọng

Câu 11:

Ở trườn, gen A phía trên NST thông thường quy toan chân cao trội trọn vẹn đối với a quy đinh chân thấp. Trong một trại chăn nuôi đem 15 con cái đực như là chân cao và 200 con cháu chân thấp. Quá trình ngẫu phối tiếp tục sinh thành lập và hoạt động con cái đem 80% thành viên chân cao, 20% thành viên chân thấp. Trong số 15 con cái trườn đực bên trên, đem từng nào con cái đem loại gen dị hợp?

Câu 12:

Ở group động vật hoang dã này tại đây, giới đực đem cặp NST nam nữ XX và giới cái đem cặp NST nam nữ XY

Câu 13:

Khi nói tới links gen, tuyên bố này sau đó là đúng?

Câu 14:

Codon này tại đây quy toan tín hiệu kết cổ động quy trình dịch mã?

Xem thêm: the bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town