the first question we might ask is

The first question we might ask is: What can you learn in college that dịch - The first question we might ask is: What can you learn in college that Việt thực hiện thế này nhằm nói

The first question we might ask is: What can you learn in college that will help you in being an employee? The schools teach a (1) great many things of value to tát the future accountant, doctor or electrician. Do they also teach anything of value to tát the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps most valuable for the future employee to tát know. But very few students bother (2) to tát learn it. This basic is the skill ability to tát organize and express ideas in writing and in speaking. This means that your success as an employee will depend on your ability to tát communicate with people and to tát (3) present your own thoughts and ideas to tát them ví they will (4)both understand what you are driving at and be persuaded.
Of course, skill in expression is not enough (5) for itself. You must have something to tát say in the first place. The effectiveness of your job depends (6) much on your ability to tát make other people understand your work as they tự on the quality of the work itself.
Expressing one's thoughts is one skill that the school can (7) really teach. The foundations for skill in expression have to tát be (8) laid early: an interest in and an ear (9) for language; experience in organizing ideas and data, in brushing aside the irrelevant, and above all the habit of verbal expression. If you tự not lúc lắc these foundations (10) during your school years, you may never have an opportunity again.

Bạn đang xem: the first question we might ask is

0/5000

Các thắc mắc thứ nhất Shop chúng tôi hoàn toàn có thể chất vấn là: những gì bạn cũng có thể học tập bên trên ngôi trường ĐH tiếp tục khiến cho bạn là một trong nhân viên? Các ngôi trường dạy dỗ một ấn tượng (1) những điều nhiều độ quý hiếm cho tới kế toán tài chính nhập sau này, bác bỏ sĩ hoặc thợ thuyền năng lượng điện. Họ thực hiện cũng dạy dỗ cho tới bất kể loại này có mức giá trị cho tới nhân viên cấp dưới nhập tương lai? Có, chúng ta dạy dỗ cho 1 điều rằng nó có lẽ rằng có mức giá trị nhất cho những người làm việc nhập sau này để hiểu. Nhưng cực kỳ không nhiều SV bận tâm (2) nhằm mò mẫm hiểu nó. Cơ bạn dạng này là năng lực tài năng tổ chức triển khai và trình diễn phát minh bởi vì văn bạn dạng và rỉ tai. Điều này còn có nghĩa rằng sự thành công xuất sắc của khách hàng như 1 nhân viên cấp dưới tiếp tục tùy theo năng lực của khách hàng nhằm tiếp xúc với những người dân và (3) trình diễn tâm trí riêng biệt của khách hàng và phát minh cho tới chúng ta nhằm chúng ta tiếp tục (4) cả nhị hiểu những gì các bạn đang được tài xế bên trên và thuyết phục. Tất nhiên, những tài năng nhập thể hiện ko cần là đầy đủ (5) cho tới chủ yếu nó. quý khách cần đem một chiếc gì cơ nhằm rằng bên trên vị trí thứ nhất. Hiệu trái khoáy của việc làm của khách hàng dựa vào (6) nhiều nhập năng lực của khách hàng nhằm thực hiện cho những người không giống hiểu việc làm của khách hàng như chúng ta thực hiện về unique việc làm chủ yếu nó.Bày tỏ tâm trí của một là một trong tài năng tuy nhiên hoàn toàn có thể ngôi trường học tập (7) thực sự dạy dỗ. Nền tảng cho những tài năng nhập biểu thức hoàn toàn có thể (8) bịa sớm: một quan hoài cho tới và một tai (9) cho tới ngôn ngữ; tay nghề trong các công việc tổ chức triển khai phát minh và tài liệu, nhập tiến công răng lịch sự một phía ko tương quan, và bên trên toàn bộ thói thân quen của thể hiện bởi vì câu nói. rằng. Nếu các bạn ko bịa những hạ tầng (10) nhập năm học tập của khách hàng, bạn cũng có thể ko khi nào mang trong mình một thời cơ một lần tiếp nữa.

đang được dịch, phấn chấn lòng đợi..

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

Câu chất vấn thứ nhất Shop chúng tôi hoàn toàn có thể chất vấn là: Những gì bạn cũng có thể học tập ở ngôi trường ĐH tuy nhiên tiếp tục khiến cho bạn trong các công việc trở nên một nhân viên? Các ngôi trường dạy dỗ (1) nhiều điều ấn tượng có mức giá trị cho những kế toán tài chính viên sau này, bác bỏ sĩ hoặc thợ thuyền năng lượng điện. Họ cũng dạy dỗ cho tới bất kể cái gì có mức giá trị cho những nhân viên cấp dưới nhập tương lai? Vâng, chúng ta dạy dỗ một điều tuy nhiên có lẽ rằng nó là quý giá chỉ nhất cho những người làm việc nhập sau này để hiểu. Nhưng cực kỳ không nhiều SV bận tâm (2) nhằm mò mẫm hiểu nó. Cơ bạn dạng này là năng lực tài năng tổ chức triển khai và thể hiện nay phát minh bởi vì văn bạn dạng và rằng. Điều này còn có nghĩa rằng sự thành công xuất sắc của khách hàng như 1 nhân viên cấp dưới tiếp tục tùy theo năng lực tiếp xúc với quý khách và nhằm (3) trình diễn tâm trí và phát minh của riêng biệt các bạn cho tới chúng ta nhằm chúng ta tiếp tục (4) cả nhị hiểu những gì các bạn đang được tài xế bên trên và được thuyết phục. quý khách
Tất nhiên, tài năng nhập thể hiện là ko đầy đủ (5) cho tới bạn dạng đằm thắm. quý khách cần đem một chiếc gì cơ nhằm rằng ở điểm thứ nhất. Hiệu trái khoáy của việc làm của khách hàng dựa vào (6) nhiều nhập năng lực của khách hàng nhằm thực hiện cho những người không giống hiểu việc làm của khách hàng như chúng ta thực hiện bên trên unique của bạn dạng đằm thắm việc làm.
Bày tỏ tâm trí của một người là một trong tài năng tuy nhiên căn nhà ngôi trường hoàn toàn có thể (7) thực sự dạy dỗ. Nền móng cho tới tài năng nhập biểu cần được (8) vẫn bịa đầu: sự quan hoài và một tai (9) cho tới ngôn ngữ; tay nghề trong các công việc tổ chức triển khai những phát minh và tài liệu, tiến công lịch sự một phía ko tương quan, và bên trên toàn bộ những thói thân quen thể hiện bởi vì câu nói. rằng. Nếu các bạn ko bịa những chân móng (10) nhập năm học tập của khách hàng, bạn cũng có thể ko khi nào đem thời cơ một lần tiếp nữa.

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

đang được dịch, phấn chấn lòng đợi..

Các ngữ điệu khác

Hỗ trợ dụng cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện nay ngữ điệu, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngữ điệu.