the prime minister was determined to remain in office

Câu hỏi:

19/05/2023 1,128

Bạn đang xem: the prime minister was determined to remain in office

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

→The Prime Minister had no intention of resigning office.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He suddenly thought that he might have misunderstood her.

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức

Câu 2:

Money is of little value on a desert island. (COUNTS)

Câu 3:

They arrived at their destination alive and kicking. (SOUND) alive and kicking: bình an vô sự

Câu 4:

We only despatch goods after receiving the money.

Câu 5:

The fire led lớn the setting up of a public enquiry.

Câu 6:

The concert was not as good as he had hoped. (EXPECTATIONS)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK