the promotion i began to search for other goals

Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each ofthe following questions.
________ the promotion, I began đồ sộ tìm kiếm for other goals.
A. Having attained
B. To attain
C. Being attained
D. Attained

Kiến thức: Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ
Giải thích:
Khi mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề chủ yếu với và một ngôi nhà ngữ, hoàn toàn có thể lược vứt ngôi nhà ngữ ở mệnh đề trạng ngữ và trả động kể từ về dạng V_ing khi mệnh đề ở dạng dữ thế chủ động
Để nhấn mạnh vấn đề hành vi ở mệnh đề trạng ngữ xẩy ra trước hành vi ở mệnh đề chủ yếu tớ người sử dụng dạng: having + P2.
Câu chan chứa đủ: I had attained the promotion, I began đồ sộ tìm kiếm for other goals.
Câu rút gọn: Having attained the promotion, I began đồ sộ tìm kiếm for other goals.
Tạm dịch: Sau khi đạt được sự thăng tiến thủ, tôi chính thức lần kiếm những tiềm năng không giống.

Bạn đang xem: the promotion i began to search for other goals

Xem thêm: Đánh giá top 3 giày Jordan đang bán chạy nhất thị trường

Đáp án A.

Câu chất vấn này còn có vô đề thi

  • 50 câu hỏi
  • 90 phút
  • 464 lượt thi

Các chủ thể tương tự