thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Thí nghiệm nào là tại đây chiếm được muối bột Fe (III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Thí nghiệm nào là tại đây chiếm được muối bột Fe (III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?


Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp HCl dư.

Cho Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

Cho FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

Cho Fe vô hỗn hợp CuCl2.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

B. Fe + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + SPK + H2O

C. FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

D. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Đáp án B

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Chất nào là sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất nào là sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

 • Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

  Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

  Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

 • Alanin đem công thức là:

 • Cho sản phẩm chuyển đổi hoá học tập sau :

   Điều nhận định và đánh giá nào là tại đây đúng:

 • Ứng dụng nào là tại đây ko nên của ozon?

  Ứng dụng nào là tại đây ko nên của ozon?

 • Loại phân bón chất hóa học tạo ra chua mang lại khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học tạo ra chua mang lại khu đất là

 • Cho sơ vật dụng phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ vật dụng phản ứng:

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X và Z theo lần lượt là

 • Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động nào là tại đây vô hệ (giữ nguyên vẹn những ĐK khác) không làm chuyển dời cân nặng bằng?

  Xem thêm: số đối của 1/2