thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Câu hỏi:

16/03/2020 13,878

Bạn đang xem: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

D. Qua mặt phẳng khung hình.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Thực vật thuỷ sinh hít vào nước qua quýt mặt phẳng cơ thể

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thú, tính trạng màu sắc lông vì thế một ren với 4 alen phía trên NST thông thường quy toan. Alen A1 quy toan lông đen thui trội trọn vẹn đối với những alen A2, A3, A4; Alen A2 quy toan lông xám trội trọn vẹn đối với alen A3, A4; Alen A3 quy toan lông vàng trội trọn vẹn đối với alen A4 quy toan lông white. tường ko xẩy ra đột biến đổi. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho thành viên lông xám giao hợp với thành viên lông vàng, chiếm được F1 với tối nhiều 4 loại loại ren, 3 loại loại hình.

II. Cho 1 thành viên lông đen thui giao hợp với cùng một thành viên lông white, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là một con cái lông đen thui : 1 con cái lông vàng.

III. Cho 1 thành viên lông đen thui giao hợp với cùng một thành viên lông white, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là một con cái lông đen thui : 1 con cái lông xám.

IV. Cho 1 thành viên lông vàng giao hợp với cùng một thành viên lông vàng, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là 3 con cái lông vàng : 1 con cái lông trắng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Cho biết từng ren quy toan một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột biến đổi, những ren links trọn vẹn. Theo lí thuyết, với từng nào luật lệ lai này tại đây cho tới đời con cái với tỉ lệ thành phần phân li loại ren không giống tỉ lệ thành phần phân li loại hình ?

(1). AB/ab Dd x AB/ab dd

(2) Ab/aB Dd x aB/ab dd

(3) Ab/ab Dd x aB/ab dd

(4) AB/ab Dd x aB/ab dd

A.3

B. 2

C. 4

D.1

Câu 3:

Ở một loại thực vật, alen A quy toan thân thích cao trội trọn vẹn đối với alen a quy toan thân thích thấp; alen B quy toan trái ngược tròn trĩnh trội trọn vẹn đối với alen b quy toan trái ngược bầu dục. Các cặp ren này nằm trong phía trên một cặp NST thông thường. Cho cây Q nằm trong loại này theo lần lượt giao phó phấn với 2 cây nằm trong loại, chiếm được sản phẩm sau: - Với cây loại nhất, chiếm được đời con cái với tỉ lệ: 8 cây thân thích cao, trái ngược tròn trĩnh : 3 cây thân thích thấp, trái ngược bầu dục : 7 cây thân thích cao, trái ngược bầu dục : 2 cây thân thích thấp, trái ngược tròn trĩnh. - Với cây loại nhị, chiếm được đời con cái với tỉ lệ: 8 cây thân thích cao, trái ngược tròn trĩnh : 3 cây thân thích thấp, trái ngược bầu dục : 2 cây thân thích cao, trái ngược bầu dục : 7 cây thân thích thấp, trái ngược tròn trĩnh. Cho biết ko xẩy ra đột biến đổi. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cây Q lai phân tách tiếp tục chiếm được đời con cái với 30% cây thấp, trái ngược bầu dục.

II. Trong số những cây thân thích cao, trái ngược tròn trĩnh của đời con cái ở luật lệ lai loại nhất, cây dị ăn ý 2 cặp ren cướp tỉ lệ thành phần 62,5%.

III. Tại đời con cái của luật lệ lai 2 với 7 loại loại ren, vô bại với 3 loại ren quy toan loại hình thân thích cao, trái ngược tròn trĩnh.

IV. Nếu cho tới cây loại nhất giao phó phấn với cây thứ hai thì đời con cái với tỉ lệ thành phần loại hình 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1

B. 4

C. 2

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức

D. 3

Câu 4:

Khi nói tới NST nam nữ ở gà, tuyên bố này sau đấy là đúng?

A.Trên vùng tương đương của NST nam nữ, ren phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

B.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y đều ko đem ren.

C.Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, ren tồn bên trên trở thành từng cặp alen.

D.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y, những ren tồn bên trên trở thành từng cặp.

Câu 5:

Ở một loại thực vật, sắc tố hoa Chịu đựng sự tác dụng của 2 ren (A, a và B, b) phân li song lập. Alen A và B tác dụng tới sự tạo hình sắc tố hoa bám theo sơ đồ:

Alen a, b không tồn tại tác dụng bên trên. Có từng nào luật lệ lai (P) nhằm F1 biểu lộ tỉ lệ thành phần loại hình 1:1?

I. AABb x AAbb I

II. AABb x Aabb

III. AaBb x AAbb

IV. AABb x aabb

V. aaBb x Aabb

VI. AaBb x aabb

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng độ cao cây vì thế nhị cặp ren A, a và B, b tương tác nằm trong gộp nằm trong quy toan, sự xuất hiện của từng alen trội A hoặc B đều thực hiện cây thấp lên đường 5 centimet, Khi trưởng thành và cứng cáp cây tối đa với độ cao 200 centimet. Tính trạng hình dạng trái ngược vì thế một ren với nhị alen quy toan, vô bại alen D quy toan trái ngược tròn trĩnh trội trọn vẹn đối với alen d quy toan trái ngược nhiều năm. Cho luật lệ lai (P): Aa BD/bd x Aa Bd/bD ở F1 chiếm được số lượng km cao 180 centimet, trái ngược tròn trĩnh cướp tỉ lệ thành phần 4,9375%. tường không tồn tại đột biến đổi tuy nhiên xẩy ra thiến ren ở cả phía hai bên với tần số như nhau. Theo lý thuyết, với từng nào đánh giá và nhận định sau đây trúng về luật lệ lai trên?

I. Tần số thiến ren của (P) là 30%.

II. Tỉ lệ cây cao 180 centimet, trái ngược nhiều năm ở F1 là một,5%.

III. Tỉ lệ cây cao 190 centimet, trái ngược tròn trĩnh ở F1 là 17,75%.

IV. Số cây cao 200 centimet, trái ngược tròn trĩnh ở F1 là 4,9375%.

V. Có 7 loại ren quy toan cây với độ cao 190 centimet, trái ngược tròn

A.3

B.2

C.4

D.1