thuốc thử được dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

Câu hỏi:

22/08/2019 120,126

Bạn đang xem: thuốc thử được dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

A. Cu(OH)2.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Gly–Ala–Gly là tripeptit sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ color biure Cu(OH)2/NaOH

tạo nên phức greed color tím

+ Còn Gly–Ala là đipeptit không tồn tại kĩ năng phản xạ với color biure Cu(OH)2/NaOH

ko hiện tượng lạ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức C3H9N sở hữu số đồng phân amin là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 2:

Số đồng phân amino axit sở hữu công thức phân tử C3H7O2N là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Số đồng phân tripeptit tạo nên trở thành từ là một phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là:

A. 4.

Xem thêm: my sister .... for you since yesterday

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Cho alanin tính năng với hỗn hợp HCl (dư) nhận được thành phầm X. Cho X tính năng với lượng dư NaOH nhận được thành phầm cơ học Y. Công thức của Y là:

A. ClNH3C2H4COONa.

B. ClNH3C2H4COOH.

C. NH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COONa.

Câu 5:

Cho thân phụ hỗn hợp sở hữu nằm trong độ đậm đặc mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3)CH3CH2NH2. Dãy xếp theo đuổi trật tự pH tăng dần dần là:

A. (2), (1), (3).

B. (2), (3), (1).

C. (3), (1), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 6:

Nhúng giấy má quỳ tím nhập hỗn hợp glyxin, color của giấy má quỳ tím được xem là.

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Màu vàng

D. Màu tím

TÀI LIỆU VIP VIETJACK