thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

Câu hỏi:

27/12/2019 16,160

Bạn đang xem: thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

D. axit bự.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thủy phân tripanmitin vô môi trường xung quanh axit tao nhận được thành phầm là

A. C17H35COONa và glixerol.

B. C17H31COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và etanol.

D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 2:

Benzyl axetat với công thức cấu trúc là

A. C6H5COOCH3.

B. CH3COOCH2C6H5.

C. HCOOC2H5.

D. CH2=CHCOOC6H5

Câu 3:

Đun rét triglixerit X với dd NaOH vừa vặn đầy đủ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp 2 muối hạt natri stearat và natri oleat. Chia Y thực hiện 2 phần đều bằng nhau. Phần 1 làm mất đi color vừa vặn đầy đủ dd chứa chấp 0,12 mol Br2. Phần 2 rước cô cạn nhận được 54,84 gam muối hạt. Phân tử khối của X là

A. 886.

B. 884.

C. 890.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

D. 888.

Câu 4:

Số ăn ý hóa học với nằm trong công thức phân tử C3H6O2, thuộc tính được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên không nhiều tan nội địa là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Để xà chống hóa trọn vẹn 6,56 gam láo lếu ăn ý nhì este được tạo nên kể từ nhì axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở nhớ dùng 250 ml hỗn hợp NaOH 0,4M. Khối lượng muối hạt nhận được sau phản xạ xà chống hóa là

A. 10,56 gam.

B. 5,96 gam.

C. 6,96 gam.

D. 7,36 gam.

Câu 6:

Các este thông thường với hương thơm thơm sực dễ dàng chịu: isoamyl axetat với hương thơm chuối chín, etyl butirat với hương thơm dứa chín, etyl isovalerat với hương thơm táo,…Este với hương thơm dứa với công thức cấu trúc thu gọn gàng là

A. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

B. CH3COOCH2CH(CH3)2.

C. CH3CH2CH2COOC2H5.

D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.