thủy phân chất béo trong môi trường kiềm

Câu hỏi: Khi thuỷ phân hóa học mập vô môi trường xung quanh kiềm thì nhận được muối bột của axit mập và?

A. phenol.

B. glixerol.

Bạn đang xem: thủy phân chất béo trong môi trường kiềm

C. ancol đơn chức.

D. este đơn chức.

Đáp án chính B.

Khi thuỷ phân hóa học mập vô môi trường xung quanh kiềm thì nhận được muối bột của axit mập và glixerol.

Giải mến nguyên nhân vì thế sao lựa chọn B là chính.

Lipit là những hợp ý hóa học cơ học đem vô tế bào sinh sống, ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều vô dung môi cơ học ko phân vô cùng.

Khái niệm: Chất mập là trieste của glixerol với axit mập, gọi cộng đồng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

Cấu tạo

Gồm gốc axit mập (axit đơn chức đem số C chẵn, mạch lâu năm, ko phân nhánh) + gốc hiđrocacbon của glixerol.

Axit béo: Các axit mập thông thường đem vô hóa học mập là

axit stearic (CH3[CH2]16COOH),

axit panmitic (CH3[CH2]14COOH),

axit oleic (cis−CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH).

Công thức kết cấu của hóa học béo

Công thức cộng đồng của hóa học béo

trong tê liệt R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, rất có thể kiểu như nhau hoặc không giống nhau.

Ví dụ:

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Tính hóa học vật lí

Nhẹ rộng lớn nước, ko tan vô nước

Khi phân tử hóa học mập đem chứa chấp gốc hiđrocacbon ko no, hóa học mập ở hiện trạng lỏng ; đem chứa chấp gốc hiđrocacbon no, hóa học mập ở hiện trạng rắn.

Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đều ko tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn nước; tuy nhiên tan đảm bảo chất lượng trong những dung môi hữu cơ

Tính hóa học hóa học

a) Phản ứng thủy phân vô môi trường xung quanh axit 

(CH3[CH2]16COO)C3H5 + 3H2\overset{t^{\circ } , H^{+} }{\rightleftharpoons} 3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH)3

b) Phản ứng thủy phân vô môi trường xung quanh bazo (phản ứng xà chống hóa) 

(CH3[CH2]16COO)C3H5 + 3NaOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3

c) Phản ứng hidro hóa

Chất mập đem chứa chấp những gốc axit mập ko no đem phản xạ nằm trong H2 vô nối đôi:

Chất mập ko no + H2 \overset{Ni, t^{\circ } , xt}{\rightarrow} chất mập no

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm

(C17H33COO)3C3H5 (lỏng) + 3H2 \overset{Ni, t^{\circ } , xt}{\rightarrow}(C17H35COO)3C3H5 (rắn)

d. Phản ứng oxi hóa

Chất mập thuộc tính với oxi của bầu không khí tạo nên trở thành andehit đem hương thơm không dễ chịu. Đó là vẹn toàn nhân của hiện tượng lạ dầu mỡ nhằm lâu bị thiu.