tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?

(Xin xin chào Akiko. quý khách hàng rất có thể cho bản thân mình chất vấn một vài ba thắc mắc mang lại cuộc tham khảo của tôi nhé?)

Sure.

(Được chứ.)

b) What bởi you bởi in your không tính tiền time?

(Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

I watch cartoons on TV.

(Mình coi nhiều phim phim hoạt hình bên trên TV.)

c) OK, watching cartoons. How about your mother? What does she bởi in her không tính tiền time?

(Được, coi những phim phim hoạt hình. Còn u cậu thì sao? Bà ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes shopping.                                                                                        ’

(Bà ấy chuồn sắm sửa.)

d) OK. Thank you very much.

(Được. Cảm ơn các bạn thật nhiều.)

You're welcome.

(Không với chi.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a) What does your father bởi in his không tính tiền time?

(Bố của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

He goes fishing.

(Ông ấy chuồn câu cá.)

b) What does your mother bởi in her không tính tiền time?

(Mẹ của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes swimming.

(Bà ấy chuồn tập bơi.)

c) What does your brother bởi in his không tính tiền time?

(Anh/Em trai của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

He goes skating.

(Anh / em ấy chuồn trượt pa-tanh.)

d) What does your sister bởi in her không tính tiền time?

(Chị/Em gái của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes camping. 

(Chị / Em ấy chuồn cắm trại.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những member nhập mái ấm gia đình các bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh của mình.

What does your... bởi in his/her không tính tiền time?

(...làm những gì nhập thời hạn rảnh của cậu/cô ấy?)

He/She usually....

(Cậu/Cô ấy thông thường xuyên... )

How often does he/she...?

(Cậu/Cô ấy với thông thường...?)

... every day/once/twice a week/month.

(... từng ngày/một/hai đợt một tuần/tháng.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b.)

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi! My name is Phong. In my không tính tiền time, I often go skating with my friends because I lượt thích sports very much. My father likes sports, too. He bởi karate twice a week. My mother doesn't lượt thích sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her không tính tiền time.

Tạm dịch:

Xin chào!  Mình là Phong. Khi rảnh, bản thân thông thường chuồn trượt patin với đồng minh của tôi cũng chính vì bản thân cực kỳ quí thể thao. Ba của tôi cũng quí thể thao lắm.  Ông ấy tập luyện karate 2 lần  hàng tuần. Mẹ của tôi thì ko quí thể thao lắm. BÀ ấy thông thường chuồn sắm sửa nhập vào cuối tuần. Và chị bản thân thì quí lắm việc mái ấm. Chị ấy thông thường vệ sinh dọn mái ấm Lúc rảnh.

Lời giải chi tiết:

1. Phong often goes skating in his không tính tiền time.

(Phong thông thường chuồn trượt pa-tanh nhập thời hạn rảnh.)

2. His father does karate twice a week.

(Cha cậu ấy tập luyện ka-ra-te nhị đợt một tuần.)

3. His mother goes shopping at weekends.

(Mẹ cậu ấy chuồn sắm sửa nhập những vào cuối tuần.)

4. His sister cleans the house in her không tính tiền time.

(Chị/Em gái cậu ấy vệ sinh dọn mái ấm nhập thời hạn rảnh.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

Lời giải chi tiết:

1. What bởi you bởi in your không tính tiền time? 

    I often play football in my không tính tiền time.

2. How often bởi you bởi it? 

    Twice a week.

3. What does your father bởi in his không tính tiền time? 

    My father often goes on walks in his không tính tiền time.

4. What does your mother bởi in her không tính tiền time? 

    My mother often goes vĩ đại the supermarket in her không tính tiền time.

Tạm dịch:

1. Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Tôi thông thường nghịch tặc soccer nhập thời hạn rảnh.

2. quý khách hàng thông thường thực hiện nó thế nào?

Hai đợt một tuần.

3. Ba của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Bố của tôi thông thường chuồn đi dạo nhập thời hạn rảnh.

4. Mẹ của công ty làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Mẹ của tôi thông thường tiếp cận cửa hàng nhập thời hạn rảnh.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

What bởi you bởi in your không tính tiền time? 

Hello, my friend, how are you?

What bởi you bởi in your không tính tiền time?

In my không tính tiền time, I go camping.

I go camping with my friends.

Hello, my friend, how are you?

What bởi you bởi in your không tính tiền time?

In my không tính tiền time, I go fishing.

I go fishing with my friends.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào các bạn của tôi, các bạn khỏe mạnh không?

Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi chuồn cắm trại.

Tôi chuồn cắm trại với những người dân các bạn.

Xin xin chào các bạn của tôi, các bạn khỏe mạnh không?

Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi chuồn câu cá.

Tôi chuồn câu cá với những người dân các bạn.

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài