tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

1. What tự you tự in your không lấy phí time? 

(Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh của mình?)

I surf the Internet. 

(Tôi truy vấn Internet. / Tôi lướt Internet.)

2. What does he tự in his không lấy phí time?

(Cậu ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh của cậu ấy?)

He listens đồ sộ music. 

(Cậu ấy nghe nhạc.)

3. What does she tự in her không lấy phí time? 

(Cô ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh của cô ý ấy?)

She goes shopping. 

(Cô ấy lên đường sắm sửa.)

4. What tự they tự in their không lấy phí time? 

(Họ làm những gì nhập thời hạn rảnh của họ?)

They go camping.

(Họ lên đường cắm trại.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau tê liệt gọi rộng lớn những câu sau.)

1. What tự you tự in your không lấy phí time? I ________.

a. clean the house

b. watch cartoons

2. What does she tự in her không lấy phí time? She ______.

a. goes skating

b. goes fishing

3. What does he tự in his không lấy phí time? He ________.

a. does karate

b. goes đồ sộ the cinema

4. What tự they tự in their không lấy phí time? They ________.

a. work in the garden

b. go shopping

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What tự you tự in your không lấy phí time? - I clean the house.

(Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh? - Tôi lau chùi ngôi nhà cửa ngõ.)

2. What does she tự in her không lấy phí time? - She goes skating.

(Cô ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh? - Cô ấy lên đường trượt pa-tanh.)

3. What does he tự in his không lấy phí time? - He goes đồ sộ the cinema.

(Cậu ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh? - Cậu ấy tiếp cận rạp chiếu phim.)

4. What tự they tự in their không lấy phí time? - They work in the garden.

(Họ làm những gì nhập thời hạn rảnh của họ? - Họ thao tác nhập vườn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

What tự you do?

What tự you tự in your không lấy phí time?

I watch cartoons.

I watch cartoons.

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

What does he tự in his không lấy phí time?

He goes fishing.

He goes fishing.

What does she tự in her không lấy phí time?

She goes shopping.

She goes shopping.

Tạm dịch:

Bạn thực hiện gì?

Bạn thực hiện gì

Vào thời hạn rảnh?

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Cậu ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh của cậu ta?

Cậu ấy lên đường câu cá.

Cậu ấy lên đường câu cá. 

Cô ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh của cô ý ta?

Cô ấy lên đường sắm sửa.

Cô ấy lên đường sắm sửa.

Bài 4

4. Read and draw lines đồ sộ match.

(Đọc và nối.) 

My name is Lien. In my không lấy phí time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near the Red River. We go there by bus in the morning. My father likes fishing in the river. My mother likes drawing. She often draws pictures of the camp. I often go hiking in the forest because I lượt thích sports. We return trang chủ late in the evening. We enjoy camping very much.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên của tôi là Liên. Vào thời hạn rảnh, tôi thông thường lên đường cắm trại với mái ấm gia đình. Chỗ cắm trại ở nhập rừng ngay gần sông Hồng. Chúng tôi tiếp cận tê liệt tự xe cộ buýt nhập buổi sáng sớm. Ba tôi quí câu cá bên trên sông. Mẹ tôi thì quí vẽ. Mẹ thông thường vẽ những tranh ảnh ở điểm cắm trại. Tôi thông thường quốc bộ nhập rừng chính vì tôi quí thể thao. Chúng tôi về lại quê hương trễ nhập ban đêm. Chúng tôi quí cắm trại lắm.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about what your family tự at weekends.

(Viết về mái ấm gia đình các bạn làm những gì nhập những vào ngày cuối tuần.)

Lời giải chi tiết:

My name is Trinh. 

(Tôi của tôi là Trinh.)

At weekends, I often go đồ sộ the music club.

(Vào những vào ngày cuối tuần, tôi thông thường tiếp cận câu lạc cỗ music.)

My father goes đồ sộ drink coffee with his friends.

(Ba tôi tợp cafe với những người dân các bạn của ông ấy.)

My mother goes đồ sộ the supermarket.

(Mẹ tôi lên đường cửa hàng.)

My brother goes đồ sộ the sports centre.

(Em trai tôi tiếp cận trung tâm thể thao.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn nhị bạn làm việc về bọn họ làm những gì nhập thời hạn rảnh của mình.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về những sinh hoạt vui chơi giải trí.

- nghe và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những sinh hoạt vui chơi giải trí.

- gọi và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những sinh hoạt vui chơi giải trí.

- viết lách về mái ấm gia đình tôi làm những gì nhập vào ngày cuối tuần.

Xem thêm: chiến dịch điện biên phủ được chia làm mấy đợt