tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 2

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) Where did you go on holiday, Phong? - I went lớn my hometown in Hoa Binh Province. 

(Bạn đã từng đi đâu vô kỳ ngủ vậy Phong?  Mình trở về quê quán tỉnh Hòa Bình.)

b) How did you get there? - I went by coach.                    

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào? Mình đã từng đi bởi vì xe pháo khách hàng.)

c) What about you, Tony? Where did you go? - I went back lớn nước Australia.       

(Còn chúng ta thì sao Tony? quý khách đã từng đi đâu? Mình đang được quay trở lại Úc.)

d) How did you get there? - I went by plane.               

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?  Mình đã từng đi sử dụng máy cất cánh.)   

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và gọi.)

Lời giải chi tiết:

a) How did you get there? - I went by train. 

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào? - Mình đã từng đi bởi vì tàu lửa.)                  

b) How did you get there? - I went by xe taxi.               

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào? - Mình đã từng đi bởi vì tắc xi.)      

c) How did you get there? - I went by motobike.       

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?  Mình đã từng đi bởi vì xe pháo máy.)    

d) How did you get there? - I went by underground.

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?  Mình hứng lên đường bởi vì tàu năng lượng điện ngầm.)          

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thực hiện cơ hội này nhằm cho tới điểm không giống.

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? => I was in the forest. 

(Bạn ở đâu vô kỳ nghỉ? - Mình ở vô rừng.)

- Where did you go? => I went lớn Cuc Phuong National Park. 

(Bạn đã từng đi đâu? - Mình cho tới vườn vương quốc Cúc Phương.)

- How did you get there? => I went there by coach. 

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp phương tiện đi lại gì? - Mình cho tới cơ bởi vì xe pháo khách hàng.)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vào cụ thể từng khoảng tầm rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hello. My name's Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went lớn Nam Dinh by motorbike.

(Xin xin chào. Tớ là Mai. Tớ sinh sống ở TP. hà Nội, tuy nhiên các cụ tớ sinh sống ở một ngôi làng mạc ở tỉnh Tỉnh Nam Định. Cuối tuần qua chuyện, bọn chúng tớ đã từng đi cho tới Tỉnh Nam Định bởi vì xe pháo máy.)

2. Hi. I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

(Xin xin chào tớ là Linda. Quê tớ là 1 thị xã nhỏ ở miền Bắc nước Anh. Tớ tiếp cận cơ bởi vì hỏa xa vô kỳ ngủ trước.)

3. Hello, everyone. My name's Nam. Last summer, I went lớn the seaside with my parents by xe taxi.

(Chào người xem. Tớ thương hiệu là Nam. Mùa hè năm ngoái, tớ đã từng đi biển cả cùng theo với phụ huynh tớ bởi vì xe taxi.)

4. Hello. My name's Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

(Xin xin chào, tôi thương hiệu Trung. Quê tớ ở TP Đà Nẵng. Tháng trước, tớ đang đi vào cơ sử dụng máy cất cánh.)

Lời giải chi tiết:

1. motorbike

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

2. train

3. taxi

4. plane

1. Mai went lớn see her grandparents by motorbike.

(Mai cho tới thăm hỏi các cụ bởi vì xe pháo máy.)

2. Linda went lớn her hometown by train.

(Linda đang đi vào quê của cô ấy ấy bởi vì hỏa xa.)

3. Nam went lớn the seaside by taxi.

(Nam đã từng đi cho tới bờ biển cả bởi vì tắc xi.)

4. Trung went lớn Da Nang by plane.

(Trung đang đi vào TP Đà Nẵng sử dụng máy cất cánh.)

Câu 5

5. Write about your last holiday.

(Viết về kỳ ngủ mới đây của em.)

Lời giải chi tiết:

1. Where did you go last holiday? => I went lớn Nha Trang City.

(Bạn đã từng đi đâu vô kỳ ngủ vừa phải qua? => Tôi đã từng đi Thành phố Nha Trang.)

2. How did you get there? => I went by plane. 

(Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào? => Tôi đang đi vào cơ sử dụng máy cất cánh.)

3. What did you bởi there? => I swam in the sea with my family.

(Bạn đã trải gì ở đó? => Tôi đang được tập bơi ở biển cả với mái ấm gia đình bản thân.)

4. Did you enjoy the trip? => Yes, I did.

(Bạn đem mến chuyến hành trình không? => Có, tôi đem.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)     

I went lớn by bus, (Tôi đã từng đi bởi vì xe pháo buýt,)              

I went lớn by bus (Tôi đã từng đi bởi vì xe pháo buýt)

To my hometown. (Về quê tôi.)      

I had fun, (Tôi đang được vô cùng vui vẻ,)      

I had fun, (Tôi đang được vô cùng vui vẻ,)     

All the way trang chủ. (Suốt lối về mái ấm.)     

I went lớn by train, (Tôi đã từng đi bởi vì tàu hỏa)      

I went lớn by train (Tôi đã từng đi bởi vì tàu hỏa)

To my hometown. (Về quê tôi.)    

I had fun, (Tôi đang được vô cùng vui vẻ,)        

I had fun (Tôi đang được vô cùng vui vẻ,)            

All the way trang chủ. (Suốt lối về mái ấm.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: i haven't seen that man here before