tính chu vi tam giác lớp 3

2.4/5 - (5 bình chọn)

Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu về cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác lớp 3 và vận dụng để giải các bài tập trong SGK Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo.

1. Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác lớp 3

Chu vi hình tam giác, hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Bạn đang xem: tính chu vi tam giác lớp 3

Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có các cạnh AB = 2 cm, BC = 3 cm, CA = 3 cm.

Ví dụ 2: Hình tứ giác MNPQ có các cạnh MN = 3 cm, NP = 4 cm, PQ = 2 cm, QM = 5 cm.