tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

Câu hỏi:

02/04/2020 18,818

Bạn đang xem: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

B. caprolactam.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Tơ capron được pha trộn kể từ phản xạ trùng khớp caprolactam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức một quãng mạch của tơ nilon-6 là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Câu 2:

Dãy bao gồm những tơ đều là tơ tổ hợp là

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Câu 3:

Tơ enang được pha trộn vì như thế cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

Xem thêm: bài văn tả đồ vật lớp 4

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 4:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổ hợp.

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổ hợp và tơ tự tạo.

Câu 5:

Polime dùng để làm phát triển tơ lapsan sở hữu cấu trúc như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 6:

Cho những loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Số tơ tổ hợp là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.