toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số:

a) \(\dfrac{5}{8}\) và \(\dfrac{7}{8}\)                           b) \(\dfrac{15}{25}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

c) \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\)                           d) \(\dfrac{11}{20}\) và \(\dfrac{6}{10}\)

Phương pháp giải:

- Trong nhì phân số sở hữu nằm trong kiểu số, phân số này sở hữu tử số bé nhiều hơn thì phân số ê bé nhiều hơn rộng lớn.

- Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số này sở hữu kiểu số bé nhiều hơn thì phân số ê to hơn.

- Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số nhì phân số ê, rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(5<7\) nên \(\dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{8}\).

b) Rút gọn gàng phân số : \(\dfrac{15}{25}=\dfrac{15 : 5}{25 : 5}= \dfrac{3}{5}\) 

Vì \(\dfrac{3}{5} < \dfrac{4}{5}\) nên \(\dfrac{15}{25}< \dfrac{4}{5}\).

c) Quy đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\): 

\(\dfrac{9}{7}= \dfrac{9 \times8}{7\times8}=\dfrac{72}{56}\);           \(\dfrac{9}{8}= \dfrac{9 \times7}{8 \times 7}=\dfrac{63}{56}\)

Vì \(\dfrac{72}{56} > \dfrac{63}{56} \) nên \(\dfrac{9}{7}> \dfrac{9}{8}\). 

d) Quy đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{11}{20}\) và \(\dfrac{6}{10}\): 

\(\dfrac{6}{10}= \dfrac{6 \times2}{10\times2}=\dfrac{12}{20}\) ;                            Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{11}{20}\)

Vì \( \dfrac{11}{20}< \dfrac{12}{20}\) nên \(\dfrac{11}{20} < \dfrac{6}{10}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số vị nhì cơ hội không giống nhau :

 a) \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\)                 b) \( \displaystyle{9 \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\)                c) \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \over {21}}\)

Phương pháp giải:

- Cách 1: Quy đồng kiểu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Cách 2: So sánh nhì phân số tiếp tục mang lại với \( \displaystyle1\).

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1: Quy đồng kiểu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\) 

\( \displaystyle\frac{8}{7}= \frac{8\times8}{7\times8}=\frac{64}{56}\);   \( \displaystyle\frac{7}{8}= \frac{7\times7}{8\times7}=\frac{49}{56}\)

Vì \( \displaystyle \frac{64}{56} > \frac{49}{56}\) nên \( \displaystyle\frac{8}{7}  >  \displaystyle\frac{7}{8}\).

Cách 2: Ta sở hữu : \( \displaystyle\frac{8}{7}>1\) ; \( \displaystyle\frac{7}{8}<1\).

Do ê : \( \displaystyle\frac{8}{7}> \displaystyle\frac{7}{8}\).

b) Cách 1: Quy đồng kiểu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{9}{5}\) và \( \displaystyle\frac{5}{8}\) :

\( \displaystyle\frac{9}{5}= \frac{9\times8}{5\times8}=\frac{72}{40}\);   \( \displaystyle\frac{5}{8}= \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}\)

Vì \( \displaystyle \frac{72}{40} > \frac{25}{40}\) nên \( \displaystyle\frac{9}{5}  >  \displaystyle\frac{5}{8}\).

Cách 2: Ta sở hữu : \( \displaystyle {{9} \over {5}} > 1;\,\,\,{{5} \over {8}} < 1 \).

Do ê : \( \displaystyle {{9} \over {5}} > {{5} \over {8}}  \).

c) Cách 1: Rút gọn gàng nhì phân số \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \over {21}}\) tao sở hữu :

Xem thêm: biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

\( \displaystyle\frac{12}{16}= \frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{4}\);                   \( \displaystyle\frac{28}{21}= \frac{28:7}{21:7}=\frac{4}{3}\).

Quy đồng kiểu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{3}{4}\) và \( \displaystyle\frac{4}{3}\) tao có:

\( \displaystyle\frac{3}{4}= \frac{3\times3}{4\times 3}=\frac{9}{12}\);          \( \displaystyle\frac{4}{3}= \frac{4\times4}{3\times4}=\frac{16}{12}\) 

Vì \( \displaystyle \frac{9}{12} < \frac{16}{12}\) nên \( \displaystyle\frac{3}{4}  <  \displaystyle\frac{4}{3}\).

Do đó \( \displaystyle{{12} \over {16}}< \displaystyle{{28} \over {21}}\). 

Cách 2: Ta sở hữu : \( \displaystyle  {{12} \over {16}} < 1;\,\,\,{{28} \over {21}} > 1 \).

Do ê :  \( \displaystyle {{28} \over {21}} > {{12} \over {16}} \). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số sở hữu nằm trong tử số:

a) Ví dụ: So sánh \(\dfrac{4}{5}\) và \(\dfrac{4}{7}\)

Ta có: \(\dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times7}{5\times7}=\dfrac{28}{35}\) và \(\dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times5}{7\times5}=\dfrac{20}{35}\).

Vì \(\dfrac{28}{35} > \dfrac{20}{35}\) nên \(\dfrac{4}{5}\)  >\(\dfrac{4}{7}\).

Nhận xét:

Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số này sở hữu kiểu số bé nhiều hơn thì phân số ê to hơn.

b) So sánh nhì phân số: \(\dfrac{9}{11}\) và \(\dfrac{9}{14}\) ;    \(\dfrac{8}{9}\) và \(\dfrac{8}{11}\).

Phương pháp giải:

 Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số này sở hữu kiểu số bé nhiều hơn thì phân số ê to hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(11 < 14\) nên \(\dfrac{9}{11}>  \dfrac{9}{14}\) ;

           \(9 < 11\) nên  \(\dfrac{8}{9}  > \dfrac{8}{11}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn:

a) \(\dfrac{6}{7};\dfrac{4}{7};\dfrac{5}{7}\).                          b) \(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\).

Phương pháp giải:

 - Nếu những phân số sở hữu nằm trong kiểu số: Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số ê to hơn.

-  Muốn đối chiếu những phân số không giống kiểu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số những phân số ê, rồi đối chiếu tử số của phân số mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:  \(4 < 5 < 6\) nên \(\dfrac{4}{7}<\dfrac{5}{7}<\dfrac{6}{7}\).

Vậy những phân số tiếp tục mang lại ghi chép theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là:  \(\dfrac{4}{7};   \dfrac{5}{7};   \dfrac{6}{7}\).

b) Quy đồng kiểu số phụ vương phân số \(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\), lựa chọn kiểu số cộng đồng là \(12\).

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times4}{3\times4}=\dfrac{8}{12}\);                      \(\dfrac{5}{6}=\dfrac{5\times2}{6\times2}=\dfrac{10}{12}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}\)

Vì \( \dfrac{8}{12}<\dfrac{9}{12}< \dfrac{10}{12}\) nên \(\dfrac{2}{3}< \dfrac{3}{4}< \dfrac{5}{6}\).

Vậy những phân số tiếp tục mang lại xếp theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{2}{3};    \dfrac{3}{4};   \dfrac{5}{6}\).

Loigiaihay.com

Xem thêm: sinh trưởng của động vật là hiện tượng