toán lớp 4 trang 128 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 128 luyện tập

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính

a) \( \displaystyle\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);                      b)  \( \displaystyle\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);

c) \( \displaystyle\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\) 

Phương pháp giải:

Muốn với những phân số nằm trong hình mẫu số, tớ với những tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle\frac{2}{3}+\frac{5}{3}= \frac{2+5}{3}=\frac{7}{3}\)  

b) \( \displaystyle\frac{6}{5}+\frac{9}{5}= \frac{6+9}{5}=\frac{15}{5}=3\)

c) \( \displaystyle\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}= \frac{12+7+8}{27}\) \(= \dfrac{27}{27}=1\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính

a) \( \displaystyle\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                       b) \( \displaystyle{5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

c) \( \displaystyle\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số, tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a)  \( \displaystyle\frac{3}{4}+\frac{2}7{}= \displaystyle\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{29}{28}\)

b)  \( \displaystyle{5 \over {16}} + {3 \over 8} = {5 \over {16}} + {6 \over {16}} = {{11} \over {16}}\)

c)  \( \displaystyle\frac{1}{3}+\frac{7}{5}=  \displaystyle\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{26}{15}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: i haven't seen that man here before

Rút gọn gàng rồi tính:

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);                       b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)

c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số trở nên phân số tối giản (nếu được) rồi tiến hành phép tắc nằm trong nhì phân số tê liệt. 

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5} = \frac{1}{5}+\frac{2}{5}\) \(= \dfrac{3}{5}\)

b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}= \dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{3}\) \(= \dfrac{4}{3}\)

c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21} = \frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{35}\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trong một trong những buổi sinh hoạt, chi group lớp 4A đem \(\dfrac{3}{7}\) số group viên luyện hát và \(\dfrac{2}{5}\) số group viên nhập cuộc đá bóng. Hỏi số group viên nhập cuộc nhì sinh hoạt bên trên vì thế từng nào phần số group viên của chi đội?

Phương pháp giải:

Số phần group viên nhập cuộc nhì sinh hoạt \(=\) số phần group viên nhập cuộc luyện hát \(+\) số phần group viên nhập cuộc đá bóng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Số group viên luyện hát: \(\dfrac{3}{7}\) chi đội 

Số group viên đá bóng: \(\dfrac{2}{5}\) chi đội 

Hai hoạt động: .... chi đội?

Bài giải

Tổng số group viên nhập cuộc luyện hát và nhập cuộc đá bóng ngay số phần số group viên của chi group là:

                  \( \displaystyle\frac{3}{7} +\frac{2}{5}= \frac{29}{35}\) ( số group viên)

                             Đáp số: \( \displaystyle \frac{29}{35}\) số group viên.

Loigiaihay.com

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử