toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải:

Đặt tính theo gót cột dọc và phân tách theo gót trật tự kể từ ngược thanh lịch cần. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai luật lệ tính nhân, phân tách trước ; triển khai luật lệ tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì triển khai theo thứ tự kể từ ngược thanh lịch cần.

Lời giải chi tiết:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

   = 126 × 37

   = 4662

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mỗi bánh xe đạp điện cần phải có 36 nan hoa. Hỏi sở hữu 5260 nan hoa thì thi công được rất nhiều nhất từng nào cái xe đạp điện 2 bánh và còn quá từng nào nan hoa ?

Phương pháp giải:

- Tính số nam giới hoa 1 xe đạp điện cần thiết tao lấy số nan hoa của một bánh xe pháo nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện tại luật lệ phân tách 5260 : 72. Thương tìm kiếm ra đó là số con xe tối đa được thi công và số dư đó là số cái nan còn quá.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: tối đa.... xe đạp điện 2 bánh?

Còn thừa: ... nan hoa?

Bài giải

Mỗi cái xe đạp điện cần thiết số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện tại luật lệ phân tách tao có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy thi công được rất nhiều nhất 73 cái xe đạp điện 2 bánh và quá 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 cái xe đạp điện ; quá 4 nan hoa. 

Loigiaihay.com

Xem thêm: con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy