toán lớp 5 trang 137 luyện tập

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 137 luyện tập

Giải bài xích tập luyện trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập luyện Nhân phân chia số đo thời hạn mang đến một trong những bao bao gồm đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài xích tập luyện Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên áp dụng luật lệ nhân và luật lệ phân chia những số đo thời hạn nhằm giải những bài xích tập luyện Toán. Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5, mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm điều giải cụ thể Toán lớp 5 trang 137 này.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 136: Chia số đo thời hạn cho 1 số

1. Video chỉ dẫn Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 Toán 5 trang 137

Hướng dẫn giải bài xích Luyện tập luyện Nhân phân chia số đo thời hạn mang đến một trong những Toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137). Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh đáp án bài xích thực hiện của tôi tại đây.

2. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 1

Tính

a) 3h 14 phút x 3

b) 36 phút 12 giây : 3

c) 7 phút 26 giây x 2

d) 14 giờ 28 phút : 7

Phương pháp giải

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với luật lệ nhân, luật lệ phân chia những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Đáp án

a) 3h 14 phút x 3 = 9h 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 phút 4 giây

c) 7 phút 26 giây x 2 = 14 phút 52 giây

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 tiếng đồng hồ 4 phút

Ta bịa tính như sau:

Luyện tập luyện Toán 5 trang 137

3. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 2

Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút) x 3

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút x 3

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Phương pháp giải

- Ta triển khai tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số tự động nhiên: biểu thức đem lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tính theo thứ tự luật lệ nhân, phân chia trước, luật lệ nằm trong, trừ sau sau.

- Khi tính sau từng sản phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo tương ứng

- Nếu số phút to hơn hoặc vì chưng 60 thì tao triển khai quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn của phút là giờ; số giây to hơn hoặc vì chưng 60 thì tao triển khai quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn của giây là phút.

Đáp án

a) (3 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3h 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 25 phút × 3

= 3h 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3h 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

4. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 3

Trung bình một người công nhân thực hiện kết thúc 1 thành phầm không còn 1 giờ 8 phút. Lần loại nhất người bại liệt thực hiện được 7 thành phầm. Lần loại nhị người bại liệt thực hiện được 8 thành phầm. Hỏi cả nhị lượt người bại liệt cần thực hiện vô từng nào thời gian?

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

Phương pháp giải

Cách 1:

- Thời gian tham thực hiện 7 thành phầm = Thời gian tham thực hiện 1 thành phầm × 7.

- Thời gian tham thực hiện 8 thành phầm = Thời gian tham thực hiện 1 thành phầm × 8.

- Thời gian tham thực hiện cả gấp đôi = thời hạn thực hiện 7 thành phầm + thời hạn thực hiện 8 thành phầm .

Cách 2:

- Tìm tổng số thành phầm thực hiện vô 2 lần: 7 + 8 = 15 thành phầm.

- Thời gian tham thực hiện cả gấp đôi = Thời gian tham thực hiện 1 thành phầm × 15.

Đáp án

Cách 1:

Lần loại nhất thực hiện 7 thành phầm tổn thất số thời hạn là:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút

Lần loại nhị thực hiện 8 thành phầm tổn thất số thời hạn là:

1 giờ 8 phút x 8 = 9h 4 phút

Cả gấp đôi người bại liệt tổn thất số thời hạn là:

7 giờ 56 phút + 9h 4 phút = 17 giờ

Cách 2:

Số thành phầm người bại liệt thực hiện cả gấp đôi là:

(7 + 8) = 15 (sản phẩm)

Thời gian tham thực hiện 15 thành phầm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ

5. Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 4

Điền lốt '>','<' hoặc '='

4,5 giờ ... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút ... 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ... 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

Đáp án

+) 4,5 giờ > 4 giờ 5 phút

Ta có: 4, 5 giờ = 4 giờ một phần hai tiếng > 4 giờ 5 phút

+) 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

Ta có:

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút

Vậy 8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 tiếng đồng hồ 17 phút x 3

+) 26 giờ 25 phút : 5 < 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

Ta có:

26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút

2 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút = 5 giờ 25 phút.

Vậy 26 giờ 25 phút : 5 < 2 tiếng đồng hồ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 45 phút

6. Bài tập luyện Nhân phân chia số đo thời hạn với cùng một số

Bài tập luyện Nhân số đo thời gian

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Nhân số đo thời gian
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải bài xích tập luyện trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2 bài xích 126: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 87: Nhân số đo thời hạn với cùng một số

Bài tập luyện Chia số đo thời gian

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải bài xích tập luyện trang 136 SGK Toán 5: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 127: Chia số đo thời hạn cho 1 số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 88: Chia số đo thời hạn cho 1 số

7. Trắc nghiệm Nhân, phân chia số đo thời hạn với cùng một số

>> Xem không thiếu bên trên đây: Trắc nghiệm Nhân, phân chia số đo thời hạn với cùng một số

Ngoài những dạng bài xích tập luyện SGK Toán lớp 5, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm điều giải hoặc Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5.

Xem thêm: số đối của 1/2