trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ

Câu 1:

Mức chừng thanh toán của một gia tài được xác lập bởi 2 nguyên tố này sau đây:

Bạn đang xem: trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ

A. Chi tiêu thời hạn nhằm gửi gia tài bại liệt trở thành chi phí mặt

B. Khả năng gia tài rất có thể được chào bán một cơ hội đơn giản dễ dàng với giá bán thị trường

C. Có người sẵn sàng trả một trong những chi phí nhằm chiếm hữu gia tài bại liệt.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Mệnh đề này ko đích thị trong những mệnh đề sau đây:

A. Giá trị của chi phí là lượng sản phẩm hoá nhưng mà chi phí rất có thể mua sắm được

B. Lạm vạc thực hiện hạ thấp giá trị của chi phí tệ

C. Lạm vạc là biểu hiện giá thành tăng lên

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

D. vì sao của mức lạm phát là vì giá thành tăng lên

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Điều khiếu nại nhằm một sản phẩm hoá được gật đầu là chi phí nhập nền kinh tế tài chính gồm:

A. Thuận lợi trong những công việc tạo ra đi ra một loạt và đơn giản dễ dàng trong những công việc xác lập độ quý hiếm.

B. Được gật đầu thoáng rộng.

C. cũng có thể phân chia nhỏ và dùng lâu lâu năm nhưng mà không trở nên hỏng hỏng.

D. Cả 3 phương án trên

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Mệnh đề này sau đây đúng vào khi nói đến Điểm lưu ý của chính sách bạn dạng vị vàng?

A. Nhà nước ko giới hạn việc đúc chi phí vàng.

B. Tiền giấy má được tự tại quy đổi đi ra vàng với con số ko giới hạn.

C. Tiền giấy má và chi phí vàng nằm trong được lưu thông ko giới hạn.

D. Cả 3 phương án bên trên đều đích thị.

Xem thêm: vì sao lá cây có màu xanh lục

Xem đáp án

Chọn đáp án D