trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

 • Câu hỏi:

  Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

  Bạn đang xem: trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

  • A. Đọc dữ liệu
  • B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu
  • C. Thêm dữ liệu
  • D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Mã câu hỏi: 4338

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu nào là sau đây ko cần là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?
 • Các biện pháp mang đến việc bảo mật thông tin CSDL bao gồm có:
 • Bảo mật CSDL:
 • Chọn những tuyên bố sai trong những tuyên bố bên dưới đây?
 • Bảng phân quyền mang đến phép:
 • Người sở hữu công dụng phân quyền truy vấn là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai Lúc nói tới phần quyền truy cập?
 • Nhận dạng người tiêu dùng là công dụng của:
 • Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là ko cần là công dụng của biên bạn dạng hệ thống?