trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Câu hỏi:

20/12/2020 1,034

B. Nếu a phân chia không còn mang lại 9 thì a phân chia không còn mang lại 3

Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Đáp án chủ yếu xác

C. Nếu em cần mẫn thì em thành công xuất sắc.

D. Nếu một tam giác mang 1 góc vày 60o thì tam giác này đó là đều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng ấn định nào là tại đây đúng?

A. AB+AC=BC

B. MP+NM=NP

C. CA+BA=CB

D. AA+BB=AB

Câu 2:

Cho nhị vectơ a,b thỏa mãn a=1b=1 và nhị vectơ u=25a-3bv=a+b vuông góc cùng nhau. Xác ấn định góc α thân ái nhị vectơ 

A. α=900

B. α=1800

C. α=600

D. α=450

Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD, điểm M vừa lòng 4AM=AB+AC+AD. Khi cơ điểm M là

A. trung điểm AC

B. điểm C

C. trung điểm AB

D. trung điểm AD

Xem thêm: kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi

Câu 4:

Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6}. Tập phù hợp A\B bằng:

A. {0}.

B. {0;1}.

C. {1;2}.

D. {1;5}

Câu 5:

Cho Parabol (P): nó = x24 và đường thẳng liền mạch nó = 2x - 1. Khi đó:

A. Parabol tách đường thẳng liền mạch bên trên nhị điểm phân biệt

B. Parabol tách đường thẳng liền mạch bên trên điểm độc nhất (2;2)

C. Parabol ko tách đàng thẳng

D. Parabol xúc tiếp với đường thẳng liền mạch đem tiếp điểm là (-1; 4)

Câu 6:

Cho A = (–;–2]; B = [3;+) và C = (0;4). Khi cơ luyện (AB)C là:

A. [3;4]

B. (-;-2]3;+

C. [3;4]

D. (-;-2)[3;+)

Câu 7:

Cho hàm số f(x) = x2 - 6x + 1. Khi đó:

A. f(x) tăng trê khoảng chừng (-;3) và tách bên trên khoảng chừng (3;+).

B. f(x) tách bên trên khoảng chừng (-;3) và tăng bên trên khoảng chừng (3;+).

C. f(x) luôn luôn tăng.

Xem thêm: biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

D. f(x) luôn luôn giảm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK