trung quốc bị các nước đế quốc xâm lược

Câu hỏi: 

Đối với các nước đế quốc xâm lược, Trung Quốc được ví với hình ảnh nào?

Bạn đang xem: trung quốc bị các nước đế quốc xâm lược

A. Vùng đất vàng

B. Cái bánh ngọt

C. Mẫu bánh mì vụn

D. Cái kẹo ngọt

Đáp án đúng B.

Đối với các nước đế quốc xâm lược, Trung Quốc được ví với hình ảnh cái bánh ngọt, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc, từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

– Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc.

– Từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, từng bước biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

– Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc như một chiếc bánh ngọt:

+ Tháng 6/1840 – tháng 8/1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện => Triều đình Mãn Thanh thất bại, buộc phải kí với Anh Hiệp ước Nam Kinh.

=> Đây là mốc mở đầu cho quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

+ Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc khác đua nhau xâu xé Trung Quốc.

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

=> Đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc đã cơ bản hoàn thành quá trình phân chia thuộc địa, khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc:

Đức chiếm Sơn Đông.

Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.

Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.

Nga – Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

Cách mạng Tân Hợi 1911

Chủ trương

– Đại diện tiêu biểu: Tôn Trung Sơn.

– Tháng 8/1905 ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân: “Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc”.

– Mục tiêu: nhằm đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất.

Diễn biến 

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

– Ngày 10/10/1911 khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương. Sau đó, phong trào lan rộng sang các tỉnh miền Nam, tiến lên miền Bắc.

– Ngày 29/12/1911 chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời.

– Tháng 2/1912, Viên Thế Khải lên thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng kết thúc.