từ các chữ số 1 2 3 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau

YOMEDIA

Bạn đang xem: từ các chữ số 1 2 3 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau

 • Câu hỏi:

  Từ những chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ bao gồm 4 chữ số song một không giống nhau?

  • A. 4
  • B. 24
  • C. 44
  • D. 16

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi số lập được là một trong những thiến của một tập kết bao gồm 4 chữ số đang được mang đến.

  Vậy số những số thỏa mãn nhu cầu vấn đề là \({P_4} = 4! = 24\) số.

Mã câu hỏi: 256683

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Từ những chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ bao gồm 4 chữ số song một không giống nhau?
 • Cho cấp cho số nhân (un) với u1 = 3, công bội \(q = - \frac{1}{2}\). Số hạng u3 bằng
 • Nghiệm của phương trình \({2^{3x}} = {2^{x + 2020}}\) là
 • Thể tích của khối lập phương sở hữu cạnh bởi vì b là
 • Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)\) là:
 • Cho những hàm số \(f\left( x \right)\) và \(g\left( x \right)\) liên tiếp bên trên tập dượt xác lập. Mệnh đề này tại đây sai?
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình vuông vắn ABCD cạnh a, sở hữu cạnh \(SA=\sqrt{2}a\) và SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng \(\left( ABCD \right)\). Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng
 • Thể tích của khối lăng trụ đứng sở hữu lòng là tam giác đều cạnh a và sở hữu độ cao h = a là:
 • Cho khối cầu rất có thể tích \(V = 288\pi \). Bán kính của khối cầu bằg
 • Cho hàm số hắn = f(x) sở hữu bảng thay đổi thiên như sau:​Hàm số đang được mang đến đồng thay đổi bên trên khoảg này sau đây ?
 • Với a là số thực dương tùy ý, \({\log _8}\left( {{a^6}} \right)\) bằng
 • Cho hình trụ sở hữu độ cao bởi vì 5, chu vi lòng bởi vì \(8\pi \). Tính thể tích của khối trụ.
 • Cho hàm số hắn = f(x) sở hữu bảg thay đổi thiên như sau:Hàm số đang được mang đến đạt đặc biệt đái tại
 • Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\) sở hữu đồ vật thị như hình mặt mày. Mệnh đề này sau đó là đúng?
 • Tổng số đàng tiệm cận đứng và đàng tiệm cận ngang của đồ vật thị hàm số \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} + 2x - 3} }}{{2x + 1}}\) là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \({\left( {\frac{1}{5}} \right)^{3x - 1}} \ge \frac{1}{{25}}\) là
 • Cho hàm số bậc thân phụ \(y=f\left( x \right)\) sở hữu đồ vật thị vô hình bên dưới. Số nghiệm của phương trình \(f\left( x \right)+2=0\) là
 • Nếu \(\int\limits_{2}^{3}{f\left( x \right)dx}=5\) và \(\int\limits_{2}^{3}{g\left( x \right)dx}=-1\) thì \(\int\limits_{2}^{3}{\left[ f\left( x \right)-g\left( x \right)+2x \right]dx}\) bằng
 • Số phức phối hợp của số phức \(z = \frac{{ - 3 - i}}{{2 + i}}\) là
 • Cho nhị số phức \({z_1} = 2 - i\) và \({z_2} = - 3 - 3i\). Phần ảo của số phức \({z_1} - {z_2}\) bằng
 • Mô-đun của số phức z = 5 - 4i bằng
 • Trong không khí Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(1;2;-5) bên trên trục Oz sở hữu toạ chừng là
 • Trong không khí Oxyz, mang đến nhị điểm \(A\left( -3;2;2 \right)\) và \(B\left( 1;0;-2 \right)\). Phương trình mặt mày cầu 2 lần bán kính AB là
 • Trong không khí Oxyz, mang đến mặt mày bằng phẳng \(\left( Q \right):3\,x-2y+z-3=0.\) Vectơ này bên dưới đó là một vectơ pháp tuyến của \(\left( Q \right)\)
 • Trong không khí Oxyz, mang đến đườg trực tiếp \(d:\,\,\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + 3t\\y = \,\,4t\\z = - 1 - t\end{array} \right.\).
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình chữ nhật, cạnh BC bởi vì a. Mặt mặt mày tam giác SAB đều phải sở hữu cạnh bởi vì \(\frac{a}{\sqrt{2}}\) và trực thuộc mặt mày bằng phẳng vuông góc với lòng. Tính góc đằm thắm đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng \(\left( ABCD \right)\).
 • Cho hàm số f(x) sở hữu bảg xét vệt của f(x) như sau:Số điểm đặc biệt trị của hàm số đang được mang đến là
 • Cho hàm số \(f\left( x \right) = - {x^3} + 4{x^2} - 5x + 1\). Tổng độ quý hiếm lớn số 1 và nhỏ nhất của hàm số bên trên đoạn [1;3] là
 • Cho \(a={{\log }_{2}}m\) và \(A={{\log }_{m}}\left( 8m \right)\) với \(0
 • Số giao phó điểm của đồ vật thị hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + 2x + 2020\) với trục hoành là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \({4^x} - {2^{x + 1}} - 8 > 0\) là
 • Trong không khí, mang đến tam giác ABC vuông bên trên A. Khi tảo tam giác ABC xung xung quanh cạnh góc vuông AB thì đàng vội vàng khúc Ngân Hàng Á Châu ACB tạo ra trở nên một hình nón sở hữu diện tích S xung xung quanh của hình nón \(8\sqrt{3}\pi {{a}^{2}}\). Góc giữu đàng sinh hình nón và mặt mày lòng là \({{30}^{0}}\). Tính thể tích khối nón tạo ra thành
 • Xét \(\int\limits_{0}^{1}{x\sqrt{{{x}^{2}}+1}\text{d}x}\), nếu để \(u=\sqrt{{{x}^{2}}+1}\) thì \(\int\limits_{0}^{1}{x\sqrt{{{x}^{2}}+1}\text{d}x}\) bằng
 • Diện tích S của hình bằng phẳng số lượng giới hạn bởi vì những đàng \(y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}\) và y=6-11x được xem bởi vì công thức này bên dưới đây?
 • Tìm nhị số thực x và hắn thỏa mãn nhu cầu \(\left( x+2yi \right)+\left( 2-i \right)-1-3i=0\) với i là đơn vị chức năng ảo
 • Gọi \({{z}_{0}}\) là nghiệm phức sở hữu phần ảo dương của phương trình \({{z}^{2}}-4z+5=0\). Môđun của số phức \(\text{w}=i\left( {{z}_{0}}+2i \right)\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm \(M\left( 1;-2;3 \right)\) và đường thẳng liền mạch \(\Delta :\frac{x-2}{3}=\frac{3-y}{4}=\frac{z}{2}\). Mặt bằng phẳng trải qua M và vuông góc với \(\Delta \) sở hữu phương trình là
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm \(M\left( 3\,;\,1\,;\,0 \right)\) và mặt mày bằng phẳng \((\alpha ):3x-2x+z-3=0\). Đường trực tiếp \(\Delta \) trải qua M và vuông góc với mặt mày bằng phẳng \((\alpha )\) sở hữu phương trình là
 • Cần xếp 4 cuốn sách Toán, 2 cuốn sách Anh, 2 cuốn sách Lý vào trong 1 kệ sách, những cuốn sách song một không giống nhau. Xác suất nhằm sách Lý xếp ngay tắp lự nhau và chỉ xếp cạnh sách Toán là
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình thoi. thạo rằng tứ diện SABD là tứ diện đều cạnh a. Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp BD và SC bằng
 • Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số thực m sao mang đến hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - {x^2} - \left( {3m + 2} \right)x + 2\) nghịch ngợm thay đổi bên trên đoạn có tính nhiều năm bởi vì 4 là
 • Công ty A đang được tổ chức demo nghiệm chừng đúng mực của cục xét nghiệm COVID-19. thạo rằng: cứ sau n đợt demo nghiệm thì tỷ trọng đúng mực tuân theo dõi công thức \(S(n) = \frac{1}{{1 + {{2020.10}^{ - 0,01n}}}}\). Hỏi cần tổ chức tối thiểu từng nào đợt demo nghiệm nhằm đáp ứng tỉ lệ thành phần đúng mực đạt bên trên 80%?
 • Cho hàm số f(x) sở hữu bảng thay đổi thiên của hàm số f'(x) như sau: Số điểm đặc biệt trị của hàm số \(y = f\left( {1 - {x^2}} \right)\) là:
 • Cho khối trụ rất có thể tích \(200\pi {{a}^{3}}\). thạo rằng Lúc hạn chế khối trụ cơ bởi vì một phía bằng phẳng tuy vậy song với trục và cơ hội trục một khoảng chừng bởi vì 3a thì tiết diện chiếm được là một trong những hình vuông vắn. Diện tích xung xung quanh của hình trụ đang được mang đến bằng
 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và thỏa mãn nhu cầu \(\int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{2}}{\cot x.f\left( {{\sin }^{2}}x \right)\text{d}x}=\int\limits_{1}^{16}{\frac{f\left( \sqrt{x} \right)}{x}\text{d}x}=1\). Tính tích phân \(\int\limits_{\frac{1}{8}}^{1}{\frac{f\left( 4x \right)}{x}\text{d}x}\).
 • Cho hàm số f(x) sở hữu đồ vật thị như hình vẽ Số nghiệm nằm trong đoạn \(\left[ { - \pi ;\pi } \right]\) của phương trình \(f\left( {4\left| {\sin x} \right|} \right) = 3\) là
 • Cho x,y,z>0; a,b,c>1 và \({{a}^{x}}={{b}^{y}}={{c}^{z}}=\sqrt{abc}\). Giá trị lớn số 1 của biểu thức \(P=\frac{16}{x}+\frac{16}{y}-{{z}^{2}}\) nằm trong khoảng chừng này bên dưới đây?
 • Cho hàm số \(f\left( x \right)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+9x+m\) (m là thông số thực). Gọi là tập kết toàn bộ những độ quý hiếm của sao mang đến \(\underset{\left[ 0;2 \right]}{\mathop{\text{max}}}\,{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2}}+\underset{\left[ 0;2 \right]}{\mathop{\text{min}}}\,{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2}}=2020\). Số tập dượt con cái của S là:
 • Cho hình vỏ hộp chữ nhật \(ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'\) sở hữu \(A{A}'=9\), AB=3 và AD=4. Điểm M phía trên cạnh \({A}'{B}'\) sao mang đến \({A}'{B}'=3.{A}'M\). Mặt bằng phẳng \(\left( ACM \right)\) hạn chế \({B}'{C}'\) bên trên điểm N. Thể tích của khối nhiều diện lồi sở hữu những đỉnh là những điểm \(A,\,C,\,D,\,{A}',\,M,\,N,\,{C}'\) và \({D}'\) bằng
 • Cho phương trình \(m{{\ln }^{2}}(x+1)-(x+2-m)\ln (x+1)-x-2=0\) \(\left( 1 \right)\). Tập phù hợp toàn bộ độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình \(\left( 1 \right)\) sở hữu nhị nghiệm phân biệt thỏa mãn nhu cầu \(0

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt