văn kiện nào sau đây được hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam đầu năm 1930 thông qua

Câu hỏi:

20/08/2021 5,293

Bạn đang xem: văn kiện nào sau đây được hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam đầu năm 1930 thông qua

C. Đề cương văn hóa truyền thống Việt Nam

D. Cương lĩnh chủ yếu trị

Đáp án chủ yếu xác

Phương pháp: sgk lịch sử hào hùng 12, trang 88.

Cách giải:

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản nước Việt Nam (đầu năm 1930) tiếp tục trải qua Cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo.

Chọn đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tiếp sau đây về nhì Xu thế đảo chính và cách tân vô trào lưu yêu thương nước từ trên đầu thế kỉ XX cho tới năm 1914 là ko đúng?

A. Hai Xu thế luôn luôn trái lập nhau, ko thể nằm trong tồn tại

B. Cả nhì Xu thế đều phải có công cộng mô tơ là yêu thương nước

C. Mục tiêu xài đấu tranh giành của nhì Xu thế là giải tỏa dân tộc

D. Cả nhì Xu thế đều dựa vào sự thu nhận tư tưởng tư sản

Câu 2:

Trong quy trình sinh hoạt hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa trở nên những tổ chức triển khai nằm trong sản nào?

A. Đông Dương nằm trong sản Đảng, Đông Dương nằm trong sản liên đoàn

B. Đông Dương nằm trong sản Đảng, An Nam nằm trong sản Đảng

C. Đông Dương nằm trong sản Liên đoàn, Tân Việt cách mệnh Đảng

D. Đông Dương nằm trong sản liên đoàn, An Nam nằm trong sản Đảng

Câu 3:

Nội dung nào là tại đây ko nên là ra quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

A. Thành lập Tòa án Quốc tế nhằm xét xử tội phạm chiến tranh

B. Thỏa thuận về sự đóng góp quân nhằm mục tiêu giải giáp quân team phân phát xít

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

C. Tiêu khử 100% căn nhà nghĩa phân phát xít Đức và quân phiệt Nhật

D. Thành lập tổ chức triển khai Liên thích hợp quốc nhằm lưu giữ chủ quyền, bình an thế giới

Câu 4:

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, trang 88, viết: “Nhiệm vụ của cách mệnh tư sản dân quyền ở việt nam là tấn công sập bọn đế quốc, bọn phong con kiến và giai cung cấp tư sản phản cách mệnh, thực hiện cùng với nước nước Việt Nam song lập...”. Đó là 1 trong mỗi nội dung của văn khiếu nại nào?

A. Chính cương vắn tắt vì thế Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

B. Lời lôi kéo Hội nghị thống nhất xây dựng Đảng (2-1930)

C. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng vì thế Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

D. Luận cương chủ yếu trị mon 10 năm 1930 của Đảng vì thế Trần Phú biên soạn thảo

Câu 5:

Thời cơ “ngàn năm đem một” của Cách mạng mon Tám năm 1945 tồn bên trên trong vòng thời hạn nào?

A. Từ trước lúc Nhật đầu sản phẩm Đồng minh cho tới sau khoản thời gian quân Đồng minh vô Đông Dương

B. Từ sau khoản thời gian Nhật đầu sản phẩm Đông minh cho tới trước lúc quân Đồng minh vô Đông Dương

C. Từ Khi Nhật đầu sản phẩm Đông minh cho tới trước lúc quân Đồng minh vô Đông Dương

D. Từ sau khoản thời gian Nhật đầu sản phẩm Đồng minh cho tới Khi quân Đồng minh vô Đông Dương

Câu 6:

Sau Hiệp ấn định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở việt nam ko triển khai xong vì

A. Pháp ko rút không còn quân ngoài miền Nam Việt Nam

B. Mĩ thay cho chân Pháp xâm lăng miền Nam Việt Nam

C. miền Bắc nước Việt Nam không được giải phóng

D. Mĩ thừa nhận nhà nước hướng dẫn Đại

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK