vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn

Quyển 2: Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Câu hỏi

Thiết tiếp mạch năng lượng điện gồm một cầu chì, 2 công tắc nguồn 2 vô cùng tinh chỉnh 2 bóng đèn? (Vẽ sơ loại nguyên vẹn lí, vẽ sơ loại thi công đặt)

Phạm Minh Quân

12 mon 5 2021 khi 16:23

Thiết tiếp mạch năng lượng điện gồm một cầu chì, 2 công tắc nguồn 2 vô cùng tinh chỉnh 2 bóng đèn? (Vẽ sơ loại nguyên vẹn lí, vẽ sơ loại thi công đặt)

Xem chi tiết

Alo Phuong

19 mon 5 2022 khi 16:34

Vẽ sơ loại nguyên vẹn lí mạch năng lượng điện bao gồm 2 cầu chì, 1 ổ năng lượng điện, 2 công tắc nguồn 2 vô cùng tinh chỉnh 2 đèn. Dựa vô sơ loại nguyên vẹn lí vẫn vẽ, xây đắp sơ loại lắp ráp của mạch điện

Xem chi tiết

Ngoc Nu

Vẽ sơ loại lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: 1 cầu chì, 2 công tắc nguồn nhị vô cùng tinh chỉnh nhị đèn điện, 1 công tắc nguồn nhị vô cùng tinh chỉnh 1 quạt trần trên nhà.

Xem chi tiết

Lê Nguyễn Huỳnh

22 mon 11 2021 khi 8:48

Hãy vẽ sơ loại lắp ráp của mạch năng lượng điện bao gồm có: 2 cầu chì, 2 công tắc nguồn, 2 vô cùng tinh chỉnh, nhị đèn điện sợi châm.

Yêu cầu: Mỗi đèn điện có một cầu chì đảm bảo an toàn.

gấp ạ!

Xem chi tiết

Phạm Ngọc Hải

Xem thêm: vì sao lá cây có màu xanh lục

25 tháng bốn 2021 khi 23:56

vẽ sơ loại nguyên vẹn lí và lắp ráp mạch năng lượng điện :2 cầu chì , 1 ổ kết nối điện , 2 công tắc nguồn 2 vô cùng tinh chỉnh 2 đèn ( coi vô tị nạnh hoc )

Xem chi tiết

WWWW

Vẽ sơ loại nguyên vẹn lí và sơ loại lắp ráp mạch năng lượng điện gồm một cầu chì,2 công tắc nguồn , 2 đèn điện ,2 ổ cắm

Xem chi tiết

Kim Taehyungie

28 mon 12 2021 khi 20:33

Vẽ sơ loại nguyên tắc và sơ loại lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm 2 cầu chì, 2 công tắc nguồn tinh chỉnh 2 đèn song lập.

Xem chi tiết

phạm phương thảo

27 mon 12 2020 khi 8:15

vẽ sơ loại lắp ráp mạch năng lượng điện bao gồm 2 cầu chì , 1 ổ cắm , 1 công tắc nguồn tinh chỉnh , 1 đèn điện sợi đốt

Xem chi tiết

Nhung Hồng

7 mon 12 2021 khi 13:54

Vẽ sơ loại nguyên tắc và sơ loại lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: 1 cầu chì, 2 công tắc nguồn, 2 vô cùng tinh chỉnh, 2 đèn sợi đốt? Hãy phân tích và lý giải nguyên tắc thao tác làm việc của mạch năng lượng điện bên trên.

Giúp bản thân với ạ, bản thân cảm ơn trước. 

Xem chi tiết

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là