việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi:

14/03/2022 9,725

A. Tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh; xử lý chất lượng tốt những yếu tố xã hội, môi trường xung quanh.

Bạn đang xem: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây


Đáp án chủ yếu xác

B. Đẩy thời gian nhanh công nghiệp hóa và tiến bộ hóa; xử lý yếu tố việc thực hiện.


C. Phát huy những tiềm năng đem sẵn; xử lý những yếu tố xã hội, môi trường xung quanh.

D. Phát triển thời gian nhanh khu đô thị hóa; xử lý yếu tố về khoáng sản, môi trường xung quanh.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án: A

Việc phát triển chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính của Đồng vì thế sông Hồng nhằm mục đích mục tiêu hầu hết là phát triển kinh tế tài chính thời gian nhanh, xử lý chất lượng tốt những yếu tố về xã hội và môi trường xung quanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không phải là thế mạnh nhằm xúc tiến chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính của Đồng vì thế sông Hồng?

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn

Câu 2:

Đồng vì thế sông Hồng cần chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo đuổi ngành vì thế nguyên vẹn nhân thẳng nào là sau đây?

Câu 3:

Tỉnh đem năng suất lúa tối đa ở Đồng vì thế sông Hồng lúc bấy giờ là

Câu 4:

Đồng vì thế sông Hồng phát triển thành vùng trọng tâm thực phẩm, thức ăn của VN vì thế ĐK hầu hết nào là sau đây?

Câu 5:

Đặc điểm nào là sau đây không phải là ĐK sinh thái xanh nông nghiệp của Đồng vì thế sông Hồng?

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đích về triết lý chuyển dời tổ chức cơ cấu vô ngành trồng trọt ở Đồng vì thế sông Hồng?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích về triết lý chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vô nội cỗ chống I ở Đồng vì thế sông Hồng?

Câu 8:

Việc thực hiện đang được là yếu tố nan giải ở Đồng vì thế sông Hồng hầu hết do

Xem thêm: nhất nước nhì phân tam cần tứ giống

Câu 9:

Vấn đề nổi trội trong công việc dùng khu đất nông nghiệp ở Đồng vì thế sông Hồng là

Câu 10:

Việc cải tiến và phát triển nghề nghiệp tay chân truyền thống cuội nguồn ở Đồng vì thế sông Hồng lúc bấy giờ thêm phần cần thiết nhất vào

Câu 11:

Vùng đem năng suất lúa tối đa toàn nước là