viết báo cáo thực hành sinh học 11 bài 7

Bạn đang xem: viết báo cáo thực hành sinh học 11 bài 7

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành – thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.87 KB, 5 trang )

Bạn đang đọc: giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành – thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về – Tài liệu text

Tuần: 7
Tiết: 7-cb
BÀI 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS cần:
– Sử dụng giấy Coban clorua để phát hiện tốc độ thoát hơi nước khác nhau qua
hai mặt lá.
– HS biết bố trí thí nghiệm để xác định vai trò của phân NPK đối với cây trồng.
– Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm
II. Chuẩn bị
1. Thí nghiệm 1:
– 1 chậu cây của loài cây bất kì hoặc cây mọc trong vườn trường có lá với phiến
lá to.
– Cặp nhựa hoặc cặp gỗ
– Giấy lọc.
– Đồng hồ bấm giây
– Dung dịch Coban clorua 5%
– Bình hút ẩm để giữ giấy tẩm coban clorua.
2. Thí nghiệm 2.
– Hạt thóc (ngô, đậu ) đã nảy mầm 2-3 ngày. Số lượng hạt đã nảy mầm 2-3
ngày tuổi tuỳ thuộc vào số nhóm (2 chậu/nhóm)
TaiLieu.VN Page 1
– Chậu (cốc nhựa)
– Bình nhựa hoặc thuỷ tinh đựng nước.
– Tấm xốp tròn.
– Ống đong và đũa thuỷ tinh
* Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng (phân NPK)
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Ngày

Xem thêm: X-Quang Thực Hành Bệnh Lý Tim Mạch

Lớp 11A3 11A4
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ
– Hãy cho biết nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho thực vật?
– Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ trong đất?
– Trình bày quá trình cố định nitơ phân tử?
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS Nội dung
TaiLieu.VN Page 2
Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở
hai mặt lá
GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí
nghiệm:
Bước 1: Dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clorua
đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng
nhau qua hai mặt lá.
Bước 2: Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép hai
bản kính vào 2 miếng giấy này ở cả hai mặt của
lá tạo thành hệ thống kín.
Bước 3: Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian
giấy chuyển màu từ màu xanh da trời sang màu
hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và
mặt dưới lá trong cùng thời gian.
– HS tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí
nghiệm với một cây và chọn cây ở vườn trường
làm thí nghiệm.
– Ghi kết quả thu được vào bảng
Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân
bón NPK
GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí

Xem thêm: education is more important today than ever before

Xem thêm: Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 5: Thực hành: Xây dựng thực đơn

nghiệm:
+ B1: Pha một chai phân NPK với nồng độ 1g/l
+ Cách pha: Cân 1g phân NPK hoặc 0,5 g phân
NPK (chai 0,5l) cho vào đáy chai. Dùng ống
đong đong đủ lượng nước cần thiết và rót vào
bình. Đậy chặt nắp bình rồi lắc nhẹ họăc dùng
que sạch để khuấy cho phân hò tan hết.
– B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí
1. Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát
hơi nước ở hai mặt lá
Báo cáo thực hành theo mẫu
Tên
nhóm
Ngày,
giờ
Tên
cây,
vị trí
Thời gian
chuyển màu
Mặt
trên
Mặt
dưới
2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò
của phân bón NPK
Tiến hành quan sát và đo chiều cao của
cây trong các chậu thí nghiệm và chậu
đối chứng, ghi kết quả quan sát được vào
vở.

TaiLieu.VN Page 3
nghiệm
– B3: Đặt tấm xốp vào chậu trồng cây đã chứa
môi trường nuôi cấy.
– B4: Chọn các hạt với cây mầm có kích thước
tương đương nhau. Số lượng hạt đã nảy mầm tuỳ
vào các lỗ trong tấm xốp
– B5: xếp các hạt đã nảy mầm vào trong các lỗ
của tấm xốp, cho rễ mầm chui vào lỗ hướng
xuống dung dịch dinh dưỡng trong chậu. Mỗi lỗ
chỉ xếp một hạt, cân thao tác nhẹ nhàng
HS: tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí
nghiệm ở nhà. Theo dõi 2-3 tuần và ghi kết quả
thu được vào bảng
GV: Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của
các nhóm sau 2 – 3 tuần
Báo cáo thực hành theo mẫu
Tên
cây
Công
thức
Thí
nghiệm
Chiều
cao
(cm/cây)
Nhận
xét
Mạ
lúa

Chậu
đối
chứng
Chậu
thí
nghiệm
IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
– Gv nhấn mạnh lại vai trò của phân bón đối với đời sống cây trồng.
– Các nhóm theo dõi ghi chép các số đo của thí nghiệm 2 hàng tuần (trong 2-3
tuần liên tiếp).
– Hoàn thành bài thu hoạch thực hành và nộp lại cho GV
TaiLieu.VN Page 4
– Xem tiếp bài 8 quang hợp ở thực vật
TaiLieu.VN Page 5
Lớp 11A3 11A4 Vắng2. Kiểm tra bài cũ – Hãy cho biết nguồn phân phối nitơ tự nhiên cho thực vật ? – Trình bày quy trình chuyển hóa nitơ trong đất ? – Trình bày quy trình cố định và thắt chặt nitơ phân tử ? 3. Bài mớiHoạt động GV và HS Nội dungTaiLieu. việt nam Page 2T hí nghiệm 1. So sánh vận tốc thoát hơi nước ởhai mặt láGV hướng dẫn Hs những bước triển khai thínghiệm : Bước 1 : Dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban cloruađã sấy khô ( có màu xanh da trời ) đặt đối xứngnhau qua hai mặt lá. Bước 2 : Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép haibản kính vào 2 miếng giấy này ở cả hai mặt củalá tạo thành mạng lưới hệ thống kín. Bước 3 : Bấm giây đồng hồ đeo tay để so sánh thời giangiấy chuyển màu từ màu xanh da trời sang màuhồng và diện tích quy hoạnh giấy có màu hồng ở mặt trên vàmặt dưới lá trong cùng thời hạn. – HS tổ chức triển khai theo từng nhóm và triển khai thínghiệm với một cây và chọn cây ở vườn trườnglàm thí nghiệm. – Ghi tác dụng thu được vào bảngThí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phânbón NPKGV hướng dẫn Hs những bước thực thi thínghiệm : + B1 : Pha một chai phân NPK với nồng độ 1 g / l + Cách pha : Cân 1 g phân NPK hoặc 0,5 g phânNPK ( chai 0,5 l ) cho vào đáy chai. Dùng ốngđong đong đủ lượng nước thiết yếu và rót vàobình. Đậy chặt nắp bình rồi lắc nhẹ họăc dùngque sạch để khuấy cho phân hò tan hết. – B2 : Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí1. Thí nghiệm 1. So sánh vận tốc thoáthơi nước ở hai mặt láBáo cáo thực hành theo mẫuTênnhómNgày, giờTêncây, vị tríThời gianchuyển màuMặttrênMặtdưới2. Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai tròcủa phân bón NPKTiến hành quan sát và đo chiều cao củacây trong những chậu thí nghiệm và chậuđối chứng, ghi hiệu quả quan sát được vàovở. TaiLieu. việt nam Page 3 nghiệm – B3 : Đặt tấm xốp vào chậu trồng cây đã chứamôi trường nuôi cấy. – B4 : Chọn những hạt với cây mầm có kích thướctương đương nhau. Số lượng hạt đã nảy mầm tuỳvào những lỗ trong tấm xốp – B5 : xếp những hạt đã nảy mầm vào trong những lỗcủa tấm xốp, cho rễ mầm chui vào lỗ hướngxuống dung dịch dinh dưỡng trong chậu. Mỗi lỗchỉ xếp một hạt, cân thao tác nhẹ nhàngHS : tổ chức triển khai theo từng nhóm và thực thi thínghiệm ở nhà. Theo dõi 2-3 tuần và ghi kết quảthu được vào bảngGV : Tiến hành kiểm tra tác dụng thực hành củacác nhóm sau 2 – 3 tuầnBáo cáo thực hành theo mẫuTêncâyCôngthứcThínghiệmChiềucao ( cm / cây ) NhậnxétMạlúaChậuđốichứngChậuthínghiệmIV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà – Gv nhấn mạnh vấn đề lại vai trò của phân bón so với đời sống cây cối. – Các nhóm theo dõi ghi chép những số đo của thí nghiệm 2 hàng tuần ( trong 2-3 tuần liên tục ). – Hoàn thành bài thu hoạch thực hành và nộp lại cho GVTaiLieu. việt nam Page 4 – Xem tiếp bài 8 quang hợp ở thực vậtTaiLieu. việt nam Page 5