vở bài tập toán lớp 4 bài 102

Hướng dẫn giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 4 tập luyện 2

Câu 1. Rút gọn gàng những phân số:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 102

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 2. Khoanh vô những phân số vày 3/4

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 3. Khoanh vô những phân số vày 25/100

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 4. Tính bám theo mẫu:

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 2

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 3

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 4

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

Câu 5

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 102

5/5 - (11 bình chọn)