vở bài tập toán lớp 4 bài 113

Hướng dẫn giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 113

Phần 1. Khoanh tròn trĩnh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp trúng.

1. Trong những số 6215; 6261; 617; 6281 số phân tách không còn mang đến 3 là:

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281

2. Hòa với 8 viên bi bao gồm 4 viên blue color, 3 viên bi red color, 1 viên bi gold color. Phân số chỉ phần những viên bi blue color nhập tổng số viên bi của Hòa là:

Giải vở bài bác luyện Toán 3

3. Phân số bởi vì phân số:

Giải vở bài bác luyện Toán 3

4. Trong những phân số phân số bé nhiều hơn 1 là:

Giải vở bài bác luyện Toán 3

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694 527684 – 81946

526 x 205 76140 :324

2. Hai hình vuông vắn ABCD và BMNC đều phải có cạnh bởi vì 3cm và xếp trở thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích S hình bình hành BMCD bởi vì những cơ hội không giống nhau.

Giải vở bài bác luyện Toán 3

Bài giải

Phần 1.

1. Chọn B.

2. Chọn D.

3. Chọn C.

4. Chọn D.

Phần 2.

1.

Giải vở bài bác luyện Toán 3

2.

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông vắn tuy nhiên tứ giác BMNC là hình bình hành suy rời khỏi đàng cao h cũng đó là cạnh BC và phỏng nhiều năm lòng cũng đó là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bởi vì diện tích S tam giác BCD cùng theo với diện tích S tam giác BCM.

Tam giác BCD với đàng cao BC = 3 centimet, cạnh lòng DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = phỏng nhiều năm lòng x đàng cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tam giác BCM với đàng cao CB = 3 centimet, cạnh lòng BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = phỏng nhiều năm lòng x đàng cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3: 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bởi vì diện tích S nửa hình vuông vắn ABCD + diện tích S nửa hình vuông vắn BMNC.

Diện tích nửa hình vuông vắn ABCD với cạnh bởi vì 3 centimet là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông vắn BMNC với cạnh bởi vì 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Xem thêm: đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng

5/5 - (17 bình chọn)