vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 20

Câu 1, 2, 3, 4 trang trăng tròn Vở bài xích luyện (SBT) Toán 4 luyện 1


1. Nối từng vật với số đo quí hợp:

1. Nối từng vật với số đo quí hợp:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 20

2.Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm:

a) 3 yến =...kg

2 yến =... kg

10 kilogam =...yến

7 yến =... kg

2 yến 5 kilogam =... kg

7 yến 2 kilogam =...kg

 b) 1 tạ = … yến  

    10 yến = … tạ

    1 tạ = … kg

    100 kilogam = … tạ

3 tạ = …yến

8 tạ = … yến

5 tạ = … kg

5 tạ 8 kilogam = … kg

c) 1 tấn = … tạ

4 tấn = … tạ

    10 tạ = … tấn

9 tấn = … tạ

    1 tấn = … kg

7 tấn = 7… kg

    1000 kilogam = … tấn

3 tấn 50 kilogam = … kg

3. Điền vết >, <, =

5 tấn ……35 tạ

32 yến – trăng tròn yến…… 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kilogam ……2700kg

200kg x 3 ……6 tạ

650kg …… 6 tạ rưỡi

5 tấn …………30 tạ : 6

4. Trong kho với 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp thấp hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi nhập kho với từng nào tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Bài giải:

1. Nối

2.Viết số quí hợp

a) 3 yến = 30 kg

2 yến = trăng tròn kg

   10 kilogam = 1 yến

7 yến = 70 kg

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

   2 yến 5 kilogam = 25 kg

7 yến 2 kilogam = 72 kg

b) 1 tạ = 10 yến

10 yến = 1 tạ

1 tạ = 100 kg

100 kilogam = 1 tạ

3 tạ = 30 yến

8 tạ = 80 yến

5 tạ = 500 kg

5 tạ 8 kilogam = 508 kg

c) 1 tấn = 10 tạ

4 tấn = 40 tạ

    10 tạ = 1 tấn

9 tấn = 90 tạ

    1 tấn = 1000kg

7 tân = 7000kg

    1000kg = 1 tấn

3 tấn 50kg = 3050kg

3. Điền >, <, =

5 tấn > 35 tạ

32 yến – trăng tròn yến < 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kilogam < 2700kg

200kg x 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi

5 tấn > 30 tạ : 6

4. 

Tóm tắt                                                                      

Gạo tẻ       : 3 tấn 8 tạ                                         

Gạo nếp thấp hơn gạo tẻ : 12 tạ                                 

Gạo tẻ và gạo nếp :…tạ ?                                     

Bài giải 

Số gạo tẻ với nhập kho là:

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

38 – 12 = 36 (tạ

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ

            26 tạ gạo nếp

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

Báo lỗi - Góp ý