vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 144

Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 bài bác 144 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. 1. Viết số hoặc tỉ số vô điểm chấm:

1. Viết số hoặc tỉ số vô điểm chấm:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 144

a)

Hiệu của nhị số vày …

Số rộng lớn được biểu thị là …. phần vày nhau

Số bé xíu được biểu thị là …. phần như vậy.

Tỉ số của số rộng lớn và số bé xíu là ….

Hiệu số phần đều nhau là …. phần

b)

Hiệu số của nhị số vày ….

Số bé xíu được biểu thị là …. phần.

Số rộng lớn được biểu thị là …. phần như vậy.

Tỉ số của số bé xíu và số rộng lớn là ……

Hiệu số phần đều nhau là …. phần.

2. Mẹ rộng lớn con cái 26 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người, hiểu được tuổi tác u vội vàng 3 phiên tuổi tác con cái.

3. Dựa vô sơ đồ gia dụng giải bài bác toán

1.

a)

Hiệu của nhị số vày 12.

Số rộng lớn được biểu thị là 4 phần vày nhau

Số bé xíu được biểu thị là 1 phần như vậy.

Tỉ số của số rộng lớn và số bé xíu là 4 : 1 hoặc \({4 \over 1}\) .

Hiệu số phần đều nhau là 3 phần

b)

Hiệu số của nhị số vày 35.

Xem thêm: biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực

Số bé xíu được biểu thị là 1 phần.

Số rộng lớn được biêu thị là 2 phần như vậy.

Tỉ số của số bé xíu và số rộng lớn là 1 : 2 hoặc \({1 \over 2}\) .

Hiệu số phần đều nhau là 1 phần.

2. 

Tóm tắt:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần vày nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con cái là:

\(26:2 \times 1 = 13\) (tuổi)

Tuổi  của u là:

13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số: Con 13 tuổi

             Mẹ 39 tuổi

3. 

Tóm tắt:

Théo sơ đồ gia dụng, hiệu số phàn vày nhau:

5 – 1 = 4 (phần)

Số con cái trâu là:

\(72:4 \times 1 = 18\) (con)

Số con cái trườn là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số: 18 con cái trâu

             90 con cái bò

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122