vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Câu 1, 2, 3, 4, trang 19 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán 4 tập dượt 1


1. Hình vẽ bên dưới đó là một trong những phần của tia số. Viết số vô dù trống trải ứng với vạch với mũi thương hiệu.

1. Hình vẽ bên dưới đó là một trong những phần của tia số. Viết số vô dù trống trải ứng với vạch với mũi thương hiệu.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

2. Cho phụ vương số 

6             1            3           

Dùng cả phụ vương chữ số 6 ; 1 ; 3 nhằm ghi chép một vài nhỏ nhiều hơn 140.

                                         

3. Viết chữ số phù hợp vô vị trí trống:

a) 471....< 4711                         b) 6....524 > 68 524

c) 25 367 > .....5 367                  d) 282 828 < 282 82....

4. a) Tìm số bất ngờ x, biết: x < 3

b) Tìm số bất ngờ x, biết x là số tròn trĩnh chục và 28 < x < 48

Bài giải:

1. Viết số vô dù trống trải ứng với vạch với mũi thương hiệu.

2. Dùng cả phụ vương chữ số 6 ; 1 ; 3 nhằm ghi chép một vài nhỏ nhiều hơn 140 là:

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

1            3            6           

3. Viết chữ số phù hợp vô vị trí trống:

a) 4710 < 4711                         b) 695 24 > 68 524

c) 25 367 > 15 367                   d) 282 828 < 282 829

4. a) Tìm số bất ngờ x, biết: x < 3

Các số nhỏ nhiều hơn 3 là : 0 ; 1 ; 2. Vậy x là : 0 ; 1 ; 2.

b) Tìm số bất ngờ x, biết x là số tròn trĩnh chục và 28 < x < 48

Các số tròn trĩnh chục và lại ở trong tầm (28 < x < 48) là : 30 ; 40. Vậy x là 30 ; 40.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức

Báo lỗi - Góp ý