vở bài tập toán lớp 4 trang 84

Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 4 tập dượt 1


3. Người tao xếp những gói kẹo nhập những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi hoàn toàn có thể xếp 2000 gói kẹo nhập từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

4725 : 15

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

2. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

7382

87

6543

79

3. Người tao xếp những gói kẹo nhập những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi hoàn toàn có thể xếp 2000 gói kẹo nhập từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

Bài giải:

1.

2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

1898

73

26

7382

87

84

74

6543

79

82

65

3.

Tóm tắt:

Bài giải

2000 gói xếp được số vỏ hộp là:

     2000 : 30 = 66 (dư 20)

Vậy 2000 gói xếp được 66 vỏ hộp và dư đôi mươi gói.

           Đáp số:  66 vỏ hộp, đôi mươi gói

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

Báo lỗi - Góp ý