vở bài tập toán lớp 5 bài 107


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 5 bài bác 107 : Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 107

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết tiếp nhập địa điểm chấm mang đến tương thích :

a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5m là : ……………

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5m là : ……………...

Phương pháp giải:

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5m là : 

 (2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m2

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số đo tương thích nhập dù trống trải :

Phương pháp giải:

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 6. 

- Diện tích một phía = diện tích S toàn phần : 6.

- Nếu sở hữu số a sao mang đến diện tích S một phía = a × a thì phỏng nhiều năm cạnh của hình lập phương này là a.

Lời giải chi tiết:

+) Ta sở hữu : 4 × 4 = 16. Do bại cạnh của hình lập phương sở hữu diện tích S một phía 16cm2 là 4cm.

     Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu diện tích S một phía 16cm2 là :

16 × 6 = 96 (cm2

+) Diện tích một phía của hình lập phương sở hữu cạnh 10cm là :

10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu diện tích S một phía 100cm2 là :

100 × 6 = 600 (cm2)

+) Diện tích một phía của hình lập phương sở hữu diện tích S toàn phần 24cm2 là : 

24 : 6 = 4 (cm2)

Ta sở hữu : 2 × 2 = 4. Do bại cạnh của hình lập phương sở hữu diện tích S một phía 4cm2 là 2cm.

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là

Vậy tao sở hữu bảng thành phẩm như sau : 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Hình lập phương loại nhất sở hữu cạnh 8cm, hình lập phương loại nhì sở hữu cạnh 4cm. Tính diện tích S xung xung quanh của từng hình lập phương.

b) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu chuyến diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhì ?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 4.

- Muốn dò xét diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu chuyến diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhì tao lấy diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhất phân tách mang đến diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhì.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất là :

(8 × 8) × 4 = 256 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhì là :

(4 × 4) × 4 = 64 (cm2)

b) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất vội vàng diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại hai số chuyến là :

256 : 64 = 4 (lần) 

                    Đáp số : a) 256cm2; 64cm2 ;

                 b) 4 chuyến.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 108 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài bác 108 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 109 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài bác 109 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 110 : Thể tích của một hình

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 30, 31 VBT toán 5 bài bác 110 : Thể tích của một hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 5 bài bác 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 112 : Mét khối

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 VBT toán 5 bài bác 112 : Mét khối với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ranh giới tự nhiên giữa bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ là