vở bài tập toán lớp 5 bài 115


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài xích 115 : Thể tích hình lập phương với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 115

Bài 1

 Viết số đo phù hợp vô dù trống rỗng : 

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích một phía = cạnh × cạnh.

- Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.  

Lời giải chi tiết:

+) Hình lập phương đem cạnh là 2,5m. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương đem cạnh là \( \displaystyle {3 \over 4}dm\). 

Diện tích một phía hình lập phương là :

\( \displaystyle S = {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {9 \over {16}}\;(d{m^2})\) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

\( \displaystyle {S_{tp}} = {9 \over {16}} \times 6 = {{27} \over 8}\; (d{m^2})\)  

Thể tích hình lập phương là :

\( \displaystyle V = {3 \over 4} \times {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {{27} \over {64}}\;(d{m^3})\) 

+) Hình lập phương đem cạnh là 4cm. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương đem cạnh là 5dm. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3

Ta đem bảng thành phẩm như sau : 

Bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, độ cao 0,6m và một hình lập phương đem cạnh vị khoảng nằm trong của chiều lâu năm, chiều rộng lớn, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

a) Tính thể tích của từng hình bên trên.

b) Hình này hoàn toàn có thể tích to hơn và to hơn từng nào đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh hình lập phương = (chiều lâu năm + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : V = chiều lâu năm × chiều rộng lớn × độ cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

- So sánh thể tích của nhị hình và mò mẫm hiệu nhị thể tích tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ lâu năm cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta đem :  1,728m3   >   1,056m3

 Do tê liệt, thể tích hình lập phương to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và to hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3  = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

                 Hình lập phương : 1,728m3;   

b) Thể tích hình lập phương rộng lớn hơn; 672dm3.            

Bài 3

Một khối kim mô hình lập phương đem cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại tê liệt khối lượng 10kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại tê liệt khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại tao lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

- Đổi thể tích vừa phải tìm ra quý phái đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối sắt kẽm kim loại tao lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối sắt kẽm kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối). 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khối kim mô hình lập phương cạnh: 0,15 m

Mỗi dm3: 10kg

Khối kim loại: ... kg?

Bài giải

Thể tích khối sắt kẽm kim loại là :

0,15 × 0,15 × 0,15 = 0,003375 (m3)

0,003375m3 = 3,375dm3

Khối sắt kẽm kim loại tê liệt nặng nề số ki-lô-gam là :

10 × 3,375 = 33,75 (kg)

                   Đáp số : 33,75kg.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là