vở bài tập toán lớp 5 bài 68

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 68

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 68: Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân là tiếng giải trang 84 Vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 1 đem đáp án cụ thể mang đến từng bài xích tập luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm gia tăng những dạng bài xích tập luyện Toán phân chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 67: Luyện tập

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 1 trang 84 Câu 1

Đặt tính rồi tính

72 : 6,4

55 : 2,5

12 : 12,5

Phương pháp giải:

Muốn phân chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Đếm coi đem từng nào số thập phân ở trong phần thập phân của số phân chia thì viết lách thêm nữa ở bên phải số bị phân chia từng ấy chữ số 0.

- Bỏ vệt phẩy ở số phân chia rồi triển khai quy tắc phân chia như phân chia những số bất ngờ.

Đáp án chi tiết

Đặt tính như sau

 Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Kết quả:

72 : 6,4 = 11,25

55 : 2,5 = 22

12 : 12,5 = 0,96

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 1 trang 84 Câu 2

Một xe hơi chạy nhập 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu như cũng chạy như vậy, nhập 6 giờ xe hơi cơ chạy được từng nào ki-lô-mét?

Tóm tắt

Chạy 3,5 giờ: 154km

Chạy 6 giờ: ? km

Phương pháp giải:

- Tính số ki-lô-mét xe hơi chạy được trong một giờ = số ki-lô-mét xe hơi chạy được nhập 3,5 giờ : 3,5.

- Tính số ki-lô-mét xe hơi chạy được nhập 6 giờ = số ki-lô-mét xe hơi chạy được trong một giờ × 6.

Bài giải

Ô tô chạy được trong một giờ được:

154 : 3,5 = 44 (km)

Trong 6 giờ xe hơi chạy được:

44 x 6 = 264 (km)

Đáp số: 264 km

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 1 trang 84 Câu 3

Tính nhẩm

a) 24 : 0,1 = ..........

24 : 10 = ...........

b) 250 : 0,1 = ............

250 : 10 =..............

c) 425 : 0,01 = ..............

425 : 100 = ..............

Phương pháp giải:

- Muốn phân chia một vài bất ngờ mang đến 0,1; 0,01; 0,001;... tao chỉ việc thêm nữa ở bên phải số cơ theo lần lượt một, nhị, phụ thân, ... chữ số 0.

- Muốn phân chia một vài bất ngờ mang đến 10; 100; 1000;... tao chỉ việc thêm thắt vệt phẩy nhập phía bên trái chữ số mặt hàng đơn vị chức năng theo lần lượt một, nhị, phụ thân, ... mặt hàng.

Đáp án chi tiết

Tính nhẩm

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

a) 24 : 0,1 = 240

24 : 10 = 2,4

b) 250 : 0,1 = 2500

250 : 10 = 25

c) 425 : 0,01 = 42500

425 : 100 = 4,25

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 69: Luyện tập luyện Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Lý thuyết Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Quy tắc: Muốn phân chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Đếm coi đem từng nào chữ số ở trong phần thập phân của số phân chia thì viết lách thêm nữa ở bên phải số bị phân chia từng ấy chữ số 0.

- Bỏ vệt phẩy ở số phân chia rồi triển khai quy tắc phân chia như phân chia những số bất ngờ.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) 9:4,5

b) 4:1,25

Cách giải

a) Ta bịa tính rồi thực hiện như sau:

Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Vậy 9:4,5 = 2

b) Ta bịa tính rồi thực hiện như sau:

Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Vậy 4:1,25 = 3,2

Ví dụ 2: Một miếng vườn hình chữ nhật đem diện tích S 57m2, chiều nhiều năm 9,5m. Hỏi chiều rộng lớn của miếng vườn là từng nào mét?

Ta nên triển khai quy tắc chia: 57 : 9,5 = ? m

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x10 ) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thông thường tao bịa tính rồi thực hiện như sau:

Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Phần thập phân của số cửu,5 mang 1 chữ số.

Viết thêm 1 chữ số 0 nhập ở bên phải 57 được 570; quăng quật vệt phẩy ở số cửu,5 được 95.

Thực hiện tại quy tắc phân chia 570 : 95

Vậy 5,7 : 9,5 = 6 (m)

Ví dụ 3: 99 : 8,25 = ?

Ta bịa tính rồi thực hiện như sau:

Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Phần thập phân của 8,25 đem nhị chữ số.

Viết thêm thắt nhị chữ số 0 nhập ở bên phải 99 được 9900 quăng quật vệt phẩy ở 8,25 được 825

Thực hiện tại quy tắc phân chia 9900: 825

Muốn phân chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Đếm coi đem từng nào số thập phân ở trong phần thập phân của số phân chia thì viết lách thêm nữa ở bên phải số bị phân chia từng ấy chữ số 0

Bỏ vệt phẩy ở số phân chia rồi triển khai quy tắc phân chia như phân chia những số bất ngờ.

>> Xem thêm: Lý thuyết Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Bài tập luyện Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép phân chia số thập phân
  • Giải bài xích tập luyện trang 70 SGK Toán 5: Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 44: Chia một vài bất ngờ mang đến một vài thập phân

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 tuy nhiên VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích tạo nên mang đến học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận chuyển free đề ganh đua về và ôn luyện.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 5, VnDoc mời mọc những thầy gia sư, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5. Rất ngóng có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Xem thêm: tìm m để pt có 2 nghiệm pb