vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 107

Giải Toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bài 107 là tài liệu học tốt môn Toán dành cho các em học sinh. Qua đó, các em có thể làm bài tập 1, 2, 3 một cách dễ dàng, hiệu quả cũng như biết cách vận dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương vào bài học.

bài viết liên quan

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 107

  • Giải toán lớp 5 trang 23, 24 VBT tập 2, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, bài 105
  • Giải toán lớp 5 trang 24, 25, 26 VBT tập 2 Luyện tập bài 106
  • Giải bài 2 trang 128 SGK Toán 5
  • Giải toán lớp 5 trang 27 VBT tập 2 Luyện tập bài 108
  • Giải Toán lớp 5 trang 110 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bài 107

1. Giải bài 1 – Sách bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Đề tài:
Điền vào chỗ chấm thích hợp:
Một. Chu vi hình lập phương có cạnh 2,5m là: …
b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là:…
phương pháp giải
Chu vi hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân 4 .
Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.
Trả lời
Một. Chu vi hình lập phương có cạnh 2,5m là:
(2,5 ⨯ 2,5) 4 = 25 (m2)
b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là:
(2,5 ⨯ 2,5) 6 = 37,5 (m2)

2. Lời giải 2 – Sách bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Đề tài:
Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:
vòng 5 ppt 26 vbt tập 2 khoảng và tổng xấp xỉ vòng 107
phương pháp giải
Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân 4 .
Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.
– Diện tích 1 bên = diện tích toàn phần: 6 .
– Nếu tồn tại một số a sao cho diện tích của một mặt = axa thì độ dài cạnh của hình lập phương là a.
Trả lời
+) Ta có : 4 x 4 = 16 Vậy cạnh hình lập phương có diện tích một cạnh là 16cm2 là 4cm.
Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích 16cm2 Được :
16 x 6 = 96 (cm2)
Diện tích một cạnh của hình lập phương có cạnh 10cm là:
10 x 10 = 100 (cm2)
Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích 100cm2 Được :
100 x 6 = 600 (cm2)
+) Diện tích một cạnh của hình lập phương có diện tích toàn phần là 24cm2 Được :
24 : 6 = 4 (cm2)
Ta có: 2 x 2 = 4 Vậy cạnh hình lập phương có diện tích là 4cm2 là 2cm.
Vậy ta có bảng kết quả sau:
Hãy nói về trò chơi lop 5 trang 26 27 tập 1

3. Giải bài 3 – Vở bài tập toán 5 tập 2 trang 26

Đề tài:
Một. Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.
b. Chu vi hình lập phương thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai?
phương pháp giải
Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân 4 .
– Để tìm diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ta lấy diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất chia cho diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai. .
Trả lời
Một. Hình A)
nói chuyện lop 5 trang 27 28
Diện tích một mặt của hình lập phương:
8 8 = 64 (cm2)
Diện tích xung quanh hình lập phương:
64 4 = 256 (cm2)
– Hình b)
Từ vựng lớp 5 trang 26 bài 2
Diện tích một mặt của hình lập phương:
4 4 = 16 (cm2)
Diện tích xung quanh hình lập phương:
16 4 = 64 (cm2)
b. Diện tích xung quanh của hình a) gấp 2 lần hình b) là:
256 : 64 = 4 (lần)
Bạn đang xem hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bài 107, bạn có thể xem lại hướng dẫn. Giải toán lớp 5 trang 24, 25, 26 VBT tập 2 Thực hành hoặc xem trước hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 27 VBT tập 2 Luyện tập để hiểu bài tốt hơn.
Chúc bạn học tốt môn toán.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất