vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 114

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 114

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là điều giải Vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2 trang 35 đem đáp án cụ thể cho những em học viên tóm công thức và quy tắc tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, áp dụng công thức nhập những bài xích tập dượt tương quan. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong xem thêm.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 113: Luyện tập

Bài tập dượt Toán lớp 5 bài xích 114 là Hướng dẫn giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 2 trang 35. Lời giải bao hàm những thắc mắc đem đáp án cụ thể mang đến từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con em của mình học hành ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 114 Câu 1

Viết số đo phù hợp nhập dù trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

6cm

2,5m

3/4dm

Chiều rộng

4cm

1,8m

1/3dm

Chiều cao

5cm

1,1m

2/5dm

Thể tích

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Bài giải

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (1):

V = a ⨯ b ⨯ c = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (2):

V = 2,5 ⨯ 1,8 ⨯ 1,1 = 4,95m3

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (3):

V = \frac{3}{4}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{10} (dm3)

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

6cm

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

2,5m

3/4dm

Chiều rộng

4cm

1,8m

1/3dm

Chiều cao

5cm

1,1m

2/5dm

Thể tích

120cm3

4,95m3

1/10dm3

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 114 Câu 2

Tính rồi đối chiếu thể tích của nhì hình vỏ hộp chữ nhật sau đây :

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Phương pháp giải:

- Tính thể tích những hình rồi đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

- Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Đáp án

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (a) là:

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (b) là:

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Vậy thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (a) bởi thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (b)

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 114 Câu 3

Tính thể tích của khối mộc đem dạng như hình bên:

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Phương pháp giải:

Chia khối mộc trở thành 2 hình vỏ hộp chữ nhật (1) và (2) rồi tính thể tích từng hình.

Thể tích khối mộc bởi tổng thể tích của nhì hình chữ nhật (1) và (2).

Đáp án

Chia khối mộc trở thành 2 hình vỏ hộp chữ nhật như hình vẽ.

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Bài giải

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (1) là:

(20 – 12) ⨯ 10 ⨯ 8 = 640 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (2) là:

12 ⨯ 5 ⨯ 8 = 480 (cm3)

Thể tích khối mộc là:

640 + 480 = 1120 (cm3)

Đáp số: 1120cm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 115: Thể tích hình lập phương

................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm Giải bài xích tập dượt SGK Toán 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu đưa đến mang đến học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì quality nhất. Mời những em xem thêm và vận tải về toàn cỗ tư liệu.

Xem thêm: trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

Giải bài xích tập dượt Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

  • Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 76: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Trắc nghiệm Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật