vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133

Tính quãng đàng rồi viết lách nhập dù trống trải :

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn lịch sự dạng phân số hoặc số thập phân đem đơn vị chức năng đo là giờ.

- Muốn tính quãng đàng tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời gian:      \(s = v × t.\)

Lưu ý: đơn vị chức năng đo của những đại lượng cần ứng cùng nhau, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng giờ thì quãng đàng đem đơn vị chức năng đo là km ...

Lời giải chi tiết:

+) Ô trống loại nhất :

    Đổi : 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

    Quãng đàng cần thiết thăm dò là :

                     s = v × t = 54 × 2,5 = 135km

+) Ô trống loại nhì :

    Quãng đàng cần thiết thăm dò là : 

                     s = 12,6 × 1,25 = 15,75km

+) Ô trống trải loại tía :

    Đổi :\(\displaystyle 1{3 \over 4}\) giờ = \(\displaystyle {7 \over 4}\) giờ = 1,75 giờ

     Quãng đàng cần thiết thăm dò là :

                     s = 44 × 1,75 = 77km

+) Ô trống trải loại tư :

    Đổi : 90 phút = 1,5 giờ

    Quãng đàng cần thiết thăm dò là :

                     s = 82,5 × 1,5 = 123,75km

Ta đem bảng sản phẩm như sau :  

Bài 2

Một người chuồn xe cộ máy kể từ ngôi nhà khi 7 giờ 42 phút, cho tới TP.HCM khi 11 giờ 18 phút với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng đàng kể từ ngôi nhà người cơ cho tới TP.HCM.

Phương pháp giải:

- Tính thời hạn đã đi được của những người cơ = thời hạn khi cho tới trở nên phố – thời hạn khi chuồn kể từ ngôi nhà.

- Đổi số đo thời hạn lịch sự đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đường từ ngôi nhà người cơ cho tới trở nên phố ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi: 7 giờ 42 phút

Đến: 11 giờ 18 phút

Vận tốc: 42,5 km/giờ

Quãng đường: ... km?

Bài giải

Thời gian trá chuồn kể từ ngôi nhà cho tới TP.HCM của những người chuồn xe cộ máy là :

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3h 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đàng kể từ ngôi nhà người cơ cho tới TP.HCM là :

42,5 × 3,6 = 153 (km)

                  Đáp số : 153km.

Bài 3

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

Một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12,6 km/giờ nhập \(\displaystyle 2{1 \over 2}\) giờ. Tính quãng đàng người này đã chuồn được.

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn lịch sự đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đàng người này đã chuồn được tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 12,6 km/giờ

Thời gian: \(\displaystyle 2{1 \over 2}\) giờ

Quãng đường: ... km?

Bài giải

Đổi : \(\displaystyle 2{1 \over 2}\) giờ = \(\displaystyle {5 \over 2}\) giờ = 2,5 giờ

Quãng đàng người cơ chuồn được là :

12,6 × 2,5 = 31,5 (km)

                     Đáp số : 31,5km.

Bài 4

Một xe cộ ngựa chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 8,6 km/giờ kể từ 8 giờ 50 phút cho tới 10 giờ 5 phút. Tính quãng đàng xe cộ ngựa chuồn được.

Phương pháp giải:

- Tìm thời hạn xe cộ ngựa đã đi được =  thời hạn khi đến – thời gian trá xuất vạc.

- Đổi số đo thời hạn lịch sự đơn vị chức năng đo là giờ.

- Tính quãng đàng xe cộ ngựa chuồn được tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 8,6 km/giờ

Thời gian: 8 giờ 50 phút cho tới 10 giờ 5 phút

Quãng đường: ...km?

Bài giải

Thời gian trá xe cộ ngựa chuồn là :

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đàng xe cộ ngựa chuồn được là :

8,6 × 1,25 = 10,75 (km)

                       Đáp số : 10,75 km.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 134 : Thời gian trá

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian trá với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 135 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài xích 135 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 136 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài xích 136 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 137 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài xích 137 : Luyện tập dượt cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 138 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài xích 138 : Luyện tập dượt chungvới lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hay sóng ngang

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.