vở bài tập toán lớp 5 trang 10

Giải bài bác tập luyện trang 10 bài bác chu vi hình tròn trụ Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. Câu 1: Viết số đo phù hợp nhập dù trống…

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 10

1. Viết số đo phù hợp nhập dù trống không :

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Đường kính

1,2cm

1,6dm

0,45m

Chu vi

 

 

 

2. Viết số đo phù hợp nhập dù trống không :

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

5m

2,7dm

0,45cm

Chu vi

 

 

 

3. Bánh xe pháo bé bỏng của một đầu máy xe pháo lửa đem 2 lần bán kính là 1 trong,2m. Tính chu vi của bánh xe pháo bại liệt.

Bài giải:

1.

Chu vi hình tròn trụ (1) : C = d ⨯ 3,14 = 1,2 ⨯ 3,14 = 3,768cm

Chu vi hình tròn trụ (2) : C = 1,6 ⨯ 3,14 = 5,024dm

Chu vi hình tròn trụ (3) : C = 0,45 ⨯ 3,14 = 1,413m

Hình tròn

(1)

Xem thêm: châu mỹ nằm ở bán cầu nào

(2)

(3)

Đường kính

1,2cm

1,6dm

0,45m

Chu vi

3,768cm

5,024dm

1,413m

 2.

Chu vi hình (1) : C = d ⨯ 3,14 = r ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 5 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 31,4m

Chu vi hình (2) : C = 2,7 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 16,956dm

Chu vi hình (3) : C = 0,45 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 2,826cm

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

5m

2,7dm

0,45cm

Chu vi

31,4m

16,956dm

2,826cm

 3.

Tóm tắt:

Bài giải

Chu vi bánh xe pháo là :

1,2 ⨯ 3,14 = 3,768 (m)

Đáp số : 3,768m

 renewableenergy.org.vn

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn