vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về

Câu hỏi:

14/03/2022 26,975

Bạn đang xem: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về

A. chăn nuôi đại gia súc. 


Đáp án chủ yếu xác

B. cây lâu năm thường niên.


C. chăn nuôi gia nỗ lực. 

D. cây thực phẩm và nuôi heo.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề tăng thêm ý nghĩa số 1 so với sự tạo hình tổ chức cơ cấu tài chính của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 2:

Các xí nghiệp xi-măng rộng lớn nằm trong vùng Bắc Trung Sở là

Câu 3:

Xem thêm: công thức tính diện tích hình lập phương

Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng tài chính này sau đây?

Câu 4:

Diện tích rừng nhiều của Bắc Trung Sở lúc này đa số triệu tập ở

Câu 5:

Trong tổng diện tích S khu đất đem rừng của vùng Bắc Trung Sở, loại rừng này tại đây đem diện tích S rộng lớn nhất?

Câu 6:

Loại khu đất đa số ở dải đồng vì chưng ven bờ biển Bắc Trung Sở là

Câu 7:

Tài nguyên vẹn tài nguyên có mức giá trị lớn số 1 vô vùng Bắc Trung Sở là

Câu 8:

Bắc Trung Sở bao gồm từng nào tỉnh?

Câu 9:

Các loại cây lâu năm thường niên quí phù hợp với vùng khu đất cát trộn ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 10:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp này sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

Câu 11:

Tỉnh trung tâm nghề đánh bắt cá ở Bắc Trung Sở là

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a